Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Článek připravili: JUDr. Martin Flaškár, Mgr. Ing. Kristýna Trávníčková
Vyšlo: Veřejné zakázky, 2/2019

V předchozí právní úpravě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neexistovala komplexní úprava vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a jednotlivé důvody pro vyloučení účastníka byly roztříštěny napříč celým zákonem. V novém zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), se zákonodárce již pokusil úpravu vyloučení účastníka ze zadávacího řízení pojmout systematicky a obsáhnout tyto důvody pro vyloučení v jediném ustanovení. Ačkoli tento záměr zákonodárce nedotáhl k dokonalosti a některé důvody jsou nadále obsaženy i na jiných místech ZZVZ (např. vyloučení účastníka z důvodu nesplnění kvalifikace v § 60 ZZVZ), je v současné době obsažen soubor důvodů pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení zejména v § 48 ZZVZ.

Celý článek zde.


Nová skrytá diskriminace - umíme se jí bránit? Blockchain v bankovnictví