• Vyšlo: epravo.cz
  • Autor: JUDr. Lukáš Duffek

Vyvinění z trestní odpovědnosti právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je v českém právním prostředí stále poměrně novým institutem. Součástí zákona se stal až novelou s účinností k 1. 12. 2016. Na tuto legislativní novinku reagovalo Nejvyšší státní zastupitelství vydáním metodického materiálu, jenž měl sloužit orgánům činným v trestním řízení jako praktická pomůcka k posouzení podstatných okolností při hodnocení možnosti vyvinění z trestní odpovědnosti právnických osob v trestním řízení.

Nyní, s odstupem téměř dvou let, shledalo Nejvyšší státní zastupitelství potřebu aktualizovat stávající metodiku a doplnit ji o poznatky (nejen) z praxe soudů a orgánů činných v trestním řízení. Vydalo proto aktualizovanou verzi materiálu, která navazuje na poznatky předchozí metodiky, dále je rozvádí a doplňuje. Metodika se ve své podstatné části věnuje otázce Compliance management systému jako prostředku vyvinění z trestní odpovědnosti právnické osoby, přičemž se oproti původní verzi manuálu mnohem podrobněji věnuje složkám Compliance management systému a nárokům, jaké hodlá Nejvyšší státní zastupitelství klást na jejich efektivní fungování. Metodika vysílá jasný signál, že pro Nejvyšší státní zastupitelství bude hrát při posuzování trestní odpovědnosti právnických osob roli nejen podoba Compliance management systému, ale i jeho řádné fungování v praxi. Díky aktualizaci metodiky tak znovu nabývá na významu otázka samotného zavedení Compliance management systému jako prostředku ochrany právnických osob před důsledky trestní odpovědnosti. Především však metodika vede k nutnosti vyhodnotit dostatečnost opatření již zavedených Compliance management systémů včetně jejich praktického fungování a zvážit jejich aktualizaci. Jaká konkrétní rozšíření nová metodika přináší a jaké to může mít praktické dopady? Více se dozvíte zde.


Prevence zabrání trestnímu stíhání Hodnocení funkčního prototypu SW/IS