Využijte naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a tel: 731 154 620.

Korporát

Chcete hlasovat ve Vaší společnosti per rollam? Využijte našich manuálů a vzorových dokumentů.

Stáhnout vzory smluv

Pracovní právo

Potřebujete upravit své závazky vůči zaměstnancům nebo ukončit jejich pracovní poměr? Zamýšlíte oznámit zaměstnancům vznik překážek v práci?

Stáhnout vzory smluv

Řešení sporů

Přerůstají neshody s Vašimi partnery ve spory? Upravte s partnery podmínky vzájemných závazků nebo vymáhejte své nároky u soudu.

Stáhnout vzory smluv

Smlouvy

Potřebujete flexibilně změnit smlouvy a vyjednat úpravy nastavení s Vašimi smluvními partnery? Je nutno ukončit smlouvu? Popř. požadujete náhradu újmy od státu?

Stáhnout vzory smluv

Veřejné zakázky

Potřebujete přednostně zadat veřejnou zakázku na nákup zdravotnického materiálu nebo zjistit, zda dodavatel splní své povinnosti?

Stáhnout vzory smluv