MENU

Korporát

Chcete hlasovat ve Vaší společnosti per rollam? Využijte našich manuálů a vzorových dokumentů.

Stáhnout vzory smluv

Pracovní právo

Potřebujete upravit své závazky vůči zaměstnancům nebo ukončit jejich pracovní poměr? Zamýšlíte oznámit zaměstnancům vznik překážek v práci?

Stáhnout vzory smluv

Řešení sporů

Přerůstají neshody s Vašimi partnery ve spory? Upravte s partnery podmínky vzájemných závazků nebo vymáhejte své nároky u soudu.

Stáhnout vzory smluv

Smlouvy

Potřebujete flexibilně změnit smlouvy a vyjednat úpravy nastavení s Vašimi smluvními partnery? Je nutno ukončit smlouvu? Popř. požadujete náhradu újmy od státu?

Stáhnout vzory smluv

Veřejné zakázky

Potřebujete přednostně zadat veřejnou zakázku na nákup zdravotnického materiálu nebo zjistit, zda dodavatel splní své povinnosti?

Stáhnout vzory smluv

Právo nemovitostí a stavebních projektů

Potřebujete se dozvědět více o vývoji trhu v oblasti projektových prací. Společnost CEEC Research pro Vás připravila studii projektových společností H1/2021. Studie se zabývá vývojem trhu projektových prací a vývojem veřejných projektových zakázek za uplynulý rok 2020.

Stáhnout vzory smluv