Využijte naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a tel: 731 154 620.

Žádost o sdělení aktuálního stavu plnění

Chcete mít jako zadavatel jistotu, že plnění smlouvy není negativně dotčeno aktuální mimořádnou situací? Zeptejte se dodavatele na aktuální stav plnění s využitím našeho vzoru.

Zdůvodnění výjimky ze ZZVZ při nákupu zdravotnického materiálu

V naléhavé situaci můžete jako veřejný zadavatel pro nákup zdravotnického materiálu využít výjimku ze ZZVZ. Nezapomeňte přitom na správné odůvodnění, jehož vzor jsme pro vás připravili.

Zdůvodnění JŘBU k nákupu zdravotnického materiálu

Jako zadavatel můžete zdravotnický materiál pořídit rychlým postupem v rámci JŘBU. Nezapomeňte přitom na správné odůvodnění, jehož vzor jsme pro vás připravili.