Rowan Legal

Autor: Josef Donát
Datum: 2/2016

Dne 1. července 2016 vstupuje v účinnost významná část nařízení eIDAS. Toto nařízení s sebou přináší mnoho změn, které mají ambici posílit důvěryhodnost smluv uzavíraných elektronicky a internetových služeb vyžadujících identifikaci klienta, jako jsou služby e-governmentu a samoobslužné systémy velkých organizací, včetně pojišťoven. Nařízení přináší změny v oblasti elektronických podpisů a dalších nástrojů elektronické kontraktace, včetně tzv. služeb vytvářejících důvěru. Vedle toho pak nově upravuje problematiku prostředků elektronické identifikace a jejich použitelnost napříč EU.

Celý článek si můžete přečíst zde.


Pojistný obzor: Jak nezaspat novou regulaci ochrany osobních údajů v EU? Interview with Michal Nulíček for Český rozhlas plus: reform of a copyright law on digital market