MENU

Kdy: 11. 5. 2023
Kde: Praha, Hotel Marriot
Přednášející: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

ROWAN LEAL je hrdým partnerem konference Prague Arbitration Day, kterou organizuje ICC Česká republika pod záštitou Mezinárodního rozhodčího soudu ICC. Šestý ročník konference proběhne 11. května 2023 a i letos tradičně nabídne diskuze aktuálních témat v rozhodčím řízení. Mezi řečníky nebude chybět Miloš Olík, partner ROWAN LEGAL.

Program jednodenní konference se bude skládat z celkem třech panelů. Na úvod vystoupí Yves Derains, bývalý generální tajemník Mezinárodního rozhodčího soudu, José Feris a Jennifer Kirby, bývalí zástupci generálního tajemníka Mezinárodního rozhodčího soudu.

Jednotlivé panely se budou postupně zabývat nejnovějším vývojem a osvědčenými postupy při přípravě rozhodčích smluv, sankcemi a dalšími výzvami v mezinárodním rozhodčím řízení a zásahy soudů v rámci rozhodčího řízení.

Více informací o programu i řečnících, včetně možnosti registrovat svou účast naleznete na stránkách pořadatele zde nebo na webu www.praguearbitrationday.com.


Pozvání na konferenci: IT mezi paragrafy 2023 Divizní akcie jako alternativa výplaty podílu na zisku dceřiné společnosti akcionářům mateřské společnosti