Za normálních okolností zaměstnavatel nemá detailní informace o zdraví svých zaměstnanců. Avšak v dnešní době jsou tyto informace nezbytné pro zavádění opatření, díky kterým se může zabránit šíření nákazy. Jak tedy nejlépe postupovat? Michal Nulicek se pro magazín Právní rádce zabýval aktuálním tématem ochrany citlivých údajů, jakými jsou informace o zdravotním stavu.

Celý článek si můžete přečíst zde.


Novela zákoníku práce: změny ve výpočtu dovolené On-line identifikace v Evropské unii a Česku