MENU
Rowan Legal
  • Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, Mgr. Ondřej Špulák
  • Vyšlo: Právní rádce 1/2019

Evropská komise představila novou politiku pro lepší vymáhání spotřebitelských práv v EU. Ta například zvýší pokuty při porušení práv spotřebitelů.

Přestože už nyní má Evropská unie jednu z nejpřísnějších právních úprav ochrany spotřebitelů na světě, zaměřila se Evropská komise na další zvyšování jejich práv. Důvodem je zřejmě to, že výdaje spotřebitelů tvoří 56 procent unijního HDP. Komise k 15. červnu 2017 zakázala poplatky za roaming a od 3. prosince 2018 není možné ani neodůvodněné zeměpisné blokování (tzv. geoblocking).1 💬 V dubnu tohoto roku pak představila Evropská komise návrh směrnice o kolektivních žalobách spotřebitelů a dále také návrh změnové směrnice na ochranu spotřebitele.2 💬 Cílem nové právní úpravy je zvýšení standardu ochrany spotřebitelů v EU. V rámci směrnice na ochranu spotřebitele by toho cíle mělo být dosaženo hlavně přijetím dostatečně účinných a pro podnikatele odstrašujících sankcí, zatímco směrnice o kolektivních žalobách spotřebitelů by měla přispět ke zvýšení vymahatelnosti práva v oblasti ochrany spotřebitele tím, že umožní všem poškozeným požadovat náhradu společně.

Celý článek si můžete přečíst na stránkách Právního rádce.


Jaké mohou být hlavní dopady brexitu bez dohody? První velká pokuta dle GDPR pro Google