MENU

Jan Tomíšek se dnes účastní panelové diskuze k tématu „Práva k datům a umělá inteligence“ v rámci konference České právo a informační technologie, pořádané Ústavem práva a technologií Masarykovy univerzity . Diskuze se dotkne inciativ Evropské komise k zavedení nového práva k neosobním datům i dopadům nové směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na vytěžování dat.


Konference: Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách CA Forum - Whistleblowing