MENU

Kdy: 6.–7. 10. 2022
Kde: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Přednášející: JUDr. Vilém Podešva, LL.M., JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje již za pár dní pořádá pod záštitou Bc. Pavla Bulíčka, 1. náměstka hejtmana dvoudenní odbornou konferenci k problematice VZ pro „zakázkáře“ krajů 2022.

Jedná se o uzavřenou akci určenou pro zástupce krajů, na které vystoupí také partner naší advokátní kanceláře a přední expert v oblasti práva veřejných zakázek, projektů PPP a práva hospodářské soutěže JUDr. Vilém Podešva, LL.M., který je též členem rozkladové komise ÚOHS.

Společně s Of Counsel advokátem JUDr. Kamilem Jelínkem, Ph.D., který je pravidelným řečníkem na odborných konferencích zaměřených na oblast veřejných zakázek, budou hovořit k tématu extrémního navyšování cen či nedostupnosti materiálů ve vztahu ke změnám smluv, ale zaměří se také například na využívání koncesních a PPP struktur nebo promítnutí ESG principů do zadávání veřejných zakázek.


On-line konference: Jak využít arbitráž pro efektivní řešení sporů Přes 75 % českých firem se věnuje v rámci svého podnikání nefinančním ESG aktivitám, odhalil průzkum