Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek a Mgr. Ondřej Kašpar
Vydavatel: epravo.cz

V červnu minulého roku vstoupily v platnost dvě evropské směrnice týkající se prodeje zboží a poskytování digitálního obsahu a služeb. Cílem směrnic je posílení pozice spotřebitele coby slabší smluvní strany, a to především v oblasti práv z vadného plnění. Obě směrnice přináší významné změny v povinnostech podnikatelů, ale i v jejich právech – ukládají totiž nové povinnosti také spotřebitelům a tím do jisté míry chrání pozici prodávajících.

Celý článek zde.


Moderními technologiemi proti koronaviru Několik poznámek k připravované novele ZZVZ