Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Hned dva naši advokáti z oblasti řešení sporů a arbitráže se umístili v hodnocení Arbitration Future Leaders 2020 pořádanou mezinárodní agenturou Who’s Who Legal a GAR (Global Arbitration Review). Miloš Olík, partner naší kanceláře, byl i letos vybrán mezi Arbitration Future Leaders – partner list a Michal Čáp, Senior Associate, byl oceněn v kategorii Arbitration Future Leaders – non partner list. Ceny udílí každoročně londýnská společnost, která se dlouhodobě zabývá výzkumem trhu právních služeb a nezávislým hodnocením jejich poskytovatelů. Je považována za jeden z nejspolehlivějších zdrojů informací o trhu právních služeb ve více než 100 zemích světa a je oficiálním výzkumným partnerem International Bar Association.

Miloš Olík je vedoucím oddělení řešení sporů v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Ve své praxi se zaměřuje na rozhodčí řízení, včetně mezinárodních obchodních arbitráží, investiční spory a různé formy alternativního řešení sporů (mediace, negociace). Miloš Olík má dlouholeté zkušenosti s rozhodčími řízeními podle pravidel různých institucí, např. Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu (LCIA), Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID), Švédské obchodní komory (SCC), Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, Rozhodcovského súdu pri SOPK či pravidel komise OSN pro mezinárodní právo (UNCITRAL). Vedl právní týmy zastupující státy v investičních sporech a nadnárodní společnosti v mezinárodních obchodních arbitrážích.

Michal Čáp je Senior Associate spolupracující s ROWAN LEGAL. Specializuje se na oblast mezinárodního řešení sporů, zejména arbitráže, ale rovněž zastupuje klienty před českými soudy. Michal je členem Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb) a v roce 2018 byl dokonce zvolen místopředsedou (Vice-Chair) evropské sekce CIArb. Je také členem Komise pro mezinárodní arbitráž ICC Česká republika. Od srpna 2019 pracuje z Hong Kongu. Je zapsán v seznamu rozhodců u Rozhodčího soudu v České republice, VIAC (ve Vídni) a též u u Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA). Michal je rovněž členem Rady rozhodců u Fotbalové asociace ČR a v neposlední řadě také členem Asijsko-Pacifického fóra pro mezinárodní arbitráž.


Elektronizace právního jednání v pracovněprávních vztazích 10 otázek pro... Jířího Votrubce