Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Článek připravil: Mgr. Michal Čáp, LL.M., MCIArb
Vyšlo: Lidové noviny, 15. 8. 2019

Při vedení rozhodčích řízení v Hongkongu lze nově využít možnosti vydání předběžných opatření v pevninské Číně jako podporu rozhodčího řízení nově poskytovanou soudy.

Celý článek zde.