MENU

Dne 28. listopadu 2018 proběhla v pražském Hotelu Occidental odborná konference na téma GDPR půl roku poté – aplikační praxe a kontroly s podtitulem Mýty a omyly v praktické aplikaci –  první výsledky dohledových kontrol – návazná česká legislativa.

Konference se věnovala aktuálním poznatkům o aplikaci GDPR v personální, obchodní a IT praxi, dále se zaměřila na českou adaptační legislativu a očekávané nařízení ePrivacy.

Na konferenci vystoupil Ondřej Špulák se svou přednáškou nesoucí název „Aktivita dozorových úřadů po účinnosti GDPR“, v níž se zabýval aktivitami českého Úřadu pro ochranu osobních údajů i zahraničních úřadů v uplynulých měsících a zaměřil se zejména na to, jaké poučení z nich lze vyvodit pro správce a zpracovatele.


Nový civilní proces z pohledu praxe - pohled účastníka konference Lukáš Duffek se zúčastnil konference Soukromé právo 2018