MENU
  • Vyšlo: Pojistný obzor
  • Autoři: Mgr. Kristýna Kovaříková, vedoucí advokátka; Mgr. Filip Beneš, koncipient

AML. GDPR. IDD. Zákonodárce, a to jak český, tak evropský, v posledních měsících pojistný trh nešetří. Poté co se na sklonku minulého roku pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé poprali  národní úpravou vycházející ze IV. AML směrnice, na konci května úspěšně naimplementovali technická a organizační opatření z oblasti ochrany osobních údajů a uzavřeli nové zpracovatelské doložky, je dalším předpisem stojícím v řadě IDD1, resp. národní úprava ztělesněná v zákoně č. 170/2018Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDP“ nebo „zákon o distribuci“).

Zákon, který na začátku srpna podepsal prezident a jehož účinnost nastane k prvnímu prosincovému dni, ovlivní vztahy mezi pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli zavedením některých nových povinností a rozšířením nebo bližší specifikací povinností již obsažených v předchozí právní úpravě. Cílem tohoto článku je upozornit na některé vybrané aspekty, které mohou mít dopady na vztah mezi pojišťovacími zprostředkovateli a pojišťovnami.

Celý článek naleznete pod tímto linkem: Pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé

nebo na webu Pojistný obzor


Josef Donát a Michal Nulíček přednášeli na konferenci IT mezi paragrafy Prevence zabrání trestnímu stíhání