Rowan Legal

Datum: 4/2016
Autor: Mgr. Jiří Harnach

Nová norma upravující problematiku veřejných zakázek zavádí poplatek za podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Důvodem pro zavedení této novinky byla na jedné straně snaha ulehčit zadavatelům, na druhé snížit administrativní zátěž dopadající na ÚOHS. Může ale právní úprava, tak jak v zákoně je, tento úmysl naplnit nebo může mít spíše opačný efekt?

skmbt_55216101415110

skmbt_55216101415120


Martin Maisner: Na advokátní stav čekají nové výzvy PRIVACY SHIELD SPUŠTĚN: PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO USA MÁ NOVÁ PRAVIDLA