Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal

Autor: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, Alžběta Vejvodová
Vyšlo: Právní rádce, 5.4. 2019

Miloš Olík, který od ledna vede Mezinárodní obchodní komoru ČR poskytl rozhovor pro magazín Právní rádce, kde popisuje pravidla mezinárodní arbitráže a potřebu nového zákona o rozhodčím řízení pro Českou republiku. Dále upozornil, že Praha je vhodným místem pro konání arbitráže s výborným zázemím a řadou odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti a to za relativně nižší ceny než například v Londýně, Paříži nebo Ženevě.

Celý článek v odkazu.


Data jako důkaz. Novela trestního řádu rozdala široké pravomoci. Precedenční rozhodnutí týkající se námitek proti přípravě „in-house“ spolupráce