MENU

Advokát ROWAN LEGAL Jaroslav Heyduk je spolupracovníkem Lidových novin. Toto pondělí 8.10. jste si mohli přečíst jeho článek „Prevence zabrání trestnímu stíhání“ Článek se věnuje tématu podcenění prevence předejití trestní odpovědnosti, která je ve firmách často podceňována.

Přes dvanáct set společností už řešilo potíže s kriminalitou svých zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů. Zbavit se odpovědnosti za spáchanou trestnou činnost je pro firmy složité. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) k tomu proto vydalo podrobné metodické pokyny. Většina firem však úpravu podceňuje.

Příklady vzniku odpovědnosti právnických osob mohou znít někdy až bizarně, jako příklad jedné společnosti, která byla popotahovaná za své zaměstnance, kteří se zbavili nákladu škodlivého odpadu místo na skládce kdesi za městem. Trestní odpovědnost firem je v českém právním prostředí stále poměrně novým institutem. Před rokem 2012, od kdy je zákon účinný, nemohlo totiž vůbec dojít ke spáchání trestného činu právnickou osobou a potrestána mohla být vždy pouze konkrétní fyzická osoba.

Více se můžete dočíst zde: Prevence zabrani trestnimu stihani

 


Pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé na prahu nové regulace Lukáš Duffek vystoupil 4. října na prestižní konferenci Unie obhájců České republiky