MENU

Autor: Mgr. Jaroslav Heyduk, JUDr. Ondřej Brožek
Vyšlo: EPRAVO.CZ Magazine, 2/2019

Od března letošního roku je známo paragrafové znění zákona o hromadných žalobách vypracované Ministerstvem spravedlnosti, které je nyní předloženo Vládě ČR. Překladatel zákona se nijak netají tím, že účelem zákona je zejména ochrana spotřebitelů, kterým se nevyplatí vymáhat bagatelní pohledávky (do 10 000 Kč) vůči dramaticky silnějším účastníkům smluvních vztahů. Jako hlavní cíle pro hromadné žaloby se tak jeví být typicky například poskytovatelé telekomunikačních či bankovních služeb, ale i velké stavební společnosti, developeři a podobné subjekty. Po prostudování paragrafového znění návrhu lze shrnout, že dopad hromadných žalob v navrhované podobě zákona na vztahy spotřebitelů s těmito subjekty by byl velmi významný a dosavadní „poměr sil“ by zásadním způsobem změnil.

Celý článek zde k přečtení.


Na webu se platí i soukromím Pokřtili jsme nový komentář k zákonu o zpracování osobních údajů