MENU
Rowan Legal

Ve dnech 3. – 4. února 2018 proběhne na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně již 4. ročník soutěže v rozhodčím řízení Vis Pre-moot. I letos zde poměří své argumentační a logické schopnosti týmy studentů z právnických fakult z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Lotyšska, Slovenska a Ruska.

Pre-moot dává studentům příležitost, jak si nanečisto vyzkoušet práci, ke které se studiem připravují – zastupování klientů, v tomto případě v mezinárodním rozhodčím řízení, a navíc v angličtině.

První únorový víkend čeká studenty šest kol ústních jednání před rozhodčími senáty, ve kterých zasednou zkušení rozhodci a advokáti z Česka i zahraničí. Ti věnují svůj čas tomu, aby díky jejich zpětné vazbě studenti uspěli co nejlépe v hlavní soutěži Vis Moot ve Vídni a Hongkongu, ale také aby si odnesli cenné zkušenosti do svého budoucího pracovního života.

ROWAN LEGAL jako hrdý generální partner přeje všem zapojeným studentům silné argumenty a mnoho úspěchů!

Více informací naleznete zde: http://competition.law.muni.cz/content/cs/uvod/vis-moot/brno-pre-moot-/


ICC Prague Arbitration Day 2018 V lednu vyšlo aktualizované vydání komentáře k zákonu o rozhodčím řížení