MENU

Zdroj: Ekonom.cz

Autoři komentáře: Mgr. Lukáš Sommer a JUDr. Jiří Votrubec

K vítězství v kategorii Logistika a dopravní stavby v žebříčku Právnická firma roku 2021, se pro týdeník Ekonom vyjádřili partneři naší advokátní kanceláře, Mgr. Lukáš Sommer a JUDr. Jiří Votrubec. Celý článek byl otištěn v týdeníku Ekonom 25. 11. 2021

„DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA JE KLÍČOVOU SOUČÁSTÍ A PODMÍNKOU FUNGUJÍCÍ EKONOMIKY. V ROWAN LEGAL SI TOTO UVĚDOMUJEME A CENA V TÉTO KATEGORII JE OCENĚNÍM ODBORNOSTI A KOMPLEXNOSTI NAŠICH SLUŽEB V TÉTO OBLASTI.“ 

Dopravní infrastruktura je klíčovou součástí každé ekonomiky a stavebním kamenem úspěšné společnosti. ROWAN LEGAL si toto uvědomuje a dlouhodobě se této problematice věnuje. Poskytuje služby jak v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury při přípravě a realizaci významných dopravních liniových staveb, tak v otázkách nejrůznějších dopravních služeb, telematických řešení a regulatoriky. Věnuje se také velmi aktuálnímu tématu chytré mobility.

Mezi klienty advokátní kanceláře patří jak vrcholné instituce a orgány zajišťující rozvoj silniční, železniční, letecké i vodní dopravy na území České republiky, tak významní hráči ze soukromé sféry, kterým pomáhá s realizací jejich projektů v souladu s často nepřehlednou legislativou. V poslední době tak například advokáti ROWAN LEGAL asistovali dopravnímu podniku hlavního města Prahy při přípravě komplexní zakázky na servis vlaků metra na linkách A a B na příštích 15 let.

K významným firemním klientům ROWAN LEGAL patří například Škoda Auto Digilab, pro niž právníci kanceláře vytvářeli a vyjednávali smluvní dokumentaci k projektu BeRider, jehož předmětem je zavedení služby sdílených elektrických skútrů.


Budoucí vláda změní stavební zákon. Co můžeme čekat? ROWAN LEGAL vítěz v kategorii Právo informačních technologií v žebříčku Právnická firma roku 2021