MENU
Převedení zaměstnance na jinou práci v souvislosti s pandemií

9.6.2020

Autor: Mgr. Martin Murad a Mgr. Adéla Uhrinová Vydavatel: Moderní HR manager, 20.vydání Celý článek najdete zde.

Ochrana zahraničních investic v době COVID-19

3.6.2020

Autor: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk Nouzový stav je za námi, vládní opatření se postupně uvolňují a vstupujeme do neznáma co se týká dalšího vývoje šíření viru SARS-CoV-2 (tuto otázku ale nechme na…

Webinář: Online prodejcem ze dne na den

4.5.2020

Přednášející: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek Pořadatel: Exponet V důsledku uzavření provozoven kvůli koronaviru přichází řada prodejců a poskytovatelů služeb každým dnem o významnou část svých tržeb. Záchranou může být pro řadu podnikatelů přechod…

Lex Covid: K čemu podnikatelům (ne)poslouží vyhlášení mimořádného moratoria

27.4.2020

Autor: Mgr. Ondřej Křížek a Mgr. Tereza Holubová Vyhlášením ve Sbírce zákonů nabyl dne 24. dubna 2020 účinnosti zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 (označovaného jako Lex Covid), který přináší zásadní změny v insolvenčním právu. Tyto změny…

Virtuální ústní jednání v rozhodčím řízení – řešení od ICC (2.DÍL)

27.4.2020

Autoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb,  JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk a Mgr. František Halfar, Ph.D. Ve druhém díle naší série příspěvků na téma e-hearing v rozhodčím řízení se budeme věnovat doporučení ohledně ústních jednání v období nákazy COVID-19 jedné z…

Webinář: IT projekt v ohrožení

27.4.2020

Autor: JUDr. Josef Donát, LL.M., Mgr. et. Mgr. Jan Tomíšek, CIPP/E Vydavatel: Exponet Současná pandemie má negativní dopad na řadu běžících IT projektů. Okolnosti mohou vést k pozastavení a v některých případech dokonce ukončení projektů. Podepsané smlouvy však na tyto…

Checklist pro online prodejce

21.4.2020

Souhrn doporučení a povinností při zakládání a provozování e-shopu si můžete stáhnout zde.

Opatření sloužící ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání

20.4.2020

Autoři: Mgr. Petr Zábranský a JUDr. Martin Mezenský Senát vrátil Poslanecké sněmovně další zákon směřující ke zmírnění dopadu koronavirované epidemie, který se týká úpravy závazkových vztahů. O konečné podobě návrhu tak budou znovu rozhodovat poslanci. Ač byl návrh zákona o…

Virtuální ústní jednání v rozhodčím řízení (1.díl)

17.4.2020

Autor: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk Šíření nového koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) napříč celým světem hluboce zasáhlo obchod, zpomalilo ho a někde dokonce téměř paralyzovalo. Události posledních měsíců se dotkly všech aspektů podnikání, včetně…

Jaká jsou práva OSVČ a jak se mění pracovněprávní vztahy v době pandemie koronaviru?

8.4.2020

Jaká jsou práva OSVČ a jak se mění pracovněprávní vztahy v době pandemie koronaviru? Webinář startuje dnes v 11h a ptát se můžete našich odborníků Martin Murad a Vladimír Hejduk. Sledovat webinář můžete na webu iHNed.cz

Kdy může jednatel hodit ručník do ringu?

7.4.2020

Autoři: Mgr. Ondřej Křížek, Mgr. Jiří Ganger a Mgr. Pavel Víšek Nejvyšší soud ČR se ve svém rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3367/2018, ze dne 20. 11. 2019, zabýval odstoupením jednatele z funkce ve společnosti, která na základě rozhodnutí jediného…

Manuál právního jednání podnikatele v elektronické formě

6.4.2020

Autor: Mgr. Ondřej Křížek Manuál právního jednání podnikatele v elektronické formě V souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 a panujícími omezujícími opatřeními se mnozí podnikatelé snaží využívat při vyřizování každodenních byznysových záležitostí primárně prostředků komunikace na dálku. Mnohdy u nich však panují nejasnosti ohledně…

Webinář – Právní aspekty nouzového stavu

3.4.2020

Nestihli jste webinář s Martinem Murad a Vladimírem Hejdukem na téma: Pracovněprávní vztahy Smluvní právo Podpora zaměstnavatelů a OSVČ Celý záznam webináře najdete zde.

Vláda schválila návrh zákona na ulehčení účastníkům soudních řízení

2.4.2020

Autor: Mgr. Jaroslav Heyduk a Mgr. Tereza Holubová Vláda dne 31. března 2020 schválila návrh zákona, na jehož základě má dojít ke zmírnění obtíží, ve kterých se v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 a v souvislosti s tím přijatých mimořádných opatření nacházejí zejména účastníci…

Je nárok na náhradu škody vůči státu ještě aktuální?

31.3.2020

Autor: Mgr. Jaroslav Heyduk a Mgr. Tereza Holubová Podnikatelé stále silněji pociťují důsledky opatření, kterými v rámci boje proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 došlo k omezení prodeje zboží a služeb nebo třeba možnosti cestovat do zahraničí. Tato omezení způsobují zásadní překážky podnikání…

Posuzování běhu lhůt v době nouzového stavu dle MVČR

27.3.2020

Autor: Mgr. Jaroslav Heyduk a Mgr. Petr Zábranský Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu Ministerstvo vnitra v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a další opatření přijatá vládou České republiky v souvislosti…

Pracovněprávní podcast

26.3.2020

Autoři: Mgr. Martin Murad a Mgr. Adéla Uhrinová  Pracovněprávní podcast pokrývá témata jako jsou vybrané překážky v práci, dovolená, práce z domova a způsoby doručování písemností zaměstnancům, která jsou ovlivněna a úzce souvisí se současnou situací vyvolanou pandemií COVID-19. Je…

Některé aspekty mimořádné situace z pohledu zákona o veřejných zakázkách

25.3.2020

Dnešní mimořádná situace vyvolává mnoho otázek ohledně aplikace práva veřejných zakázek, proto přinášíme mimořádný příspěvek od Mgr. Jiřího Harnacha, kde se dozvíte odpovědi na otázky související právě s tímto tématem. Video ke shlédnutí zde.

Antivirus – program MPSV na ochranu zaměstnanosti

24.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím připravilo celkem 5 opatření na podporu zaměstnavatelů v rámci programu Antivirus, které schválila vláda. První dvě opatření byla schválena již v minulém týdnu, včera přibyla další tři opatření. Pro všechna opatření platí,…

Prázdniny pro OSVČ v placení záloh na pojistné

24.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Prázdniny pro OSVČ v placení záloh na pojistné Sociální zabezpečení – Prominutí záloh a snížení pojistného za rok 2020 Vláda navrhuje přijetí zákona, kterým: OSVČ za březen až srpen 2020 nemusí platit zálohu na pojistné na důchodové…

Liberační daňový balíček II

24.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Liberační daňový balíček II Ministerstvo financí ČR připravuje souhrn dalších opatření v oblastí daní na podporu zmírnění dopadů pandemie a vyvolaných mimořádných opatření: dočasné zrušení povinnosti EET (návrh zákona k projednání Poslaneckou sněmovnou dnes, 24.3.2020); plošné prominutí…

Liberační daňový balíček I

24.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Ministerstvo financí vydalo Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (tzv. Liberační daňový balíček). Přinášíme stručný přehled, co z něj vyplývá : Společně pro všechny daně – Pokud bude přiznání k dani (jakékoli) podáno…

Dopady COVID-19 do smluvních povinností

23.3.2020

Autor: Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., CIPP/E Vláda přijala celou řadu omezení, aby zamezila dalšímu šíření pandemie onemocnění covid-19. Vládní opatření aktuálně zahrnují zejména uzavření škol, omezení pohybu, zrušení akcí pro více než 30 lidí či uzavření obchodů s výjimkou potravin, lékáren…

Dopady aktuální situace do běžících řízení podle ZZVZ

20.3.2020

Autor: Mgr. Jiří Harnach a Mgr. Ing. Kristýna Trávníčková Infolist ke karanténnímu opatření vlády a jeho dopadům na postup zadavatelů i dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). KARANTÉNA Vláda České republiky vyhlásila s účinností od…

Infolist o dopadech aktuální situace do běžících řízení podle ZZVZ

20.3.2020

Autor: Mgr. Jiří Harnach Infolist ke karanténnímu opatření vlády a jeho dopadům na postup zadavatelů i dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). KARANTÉNA Vláda České republiky vyhlásila s účinností od 14. 3. 2020 nouzový stav…

Možnosti užití výjimečných postupů dle ZZVZ v aktuální situaci

19.3.2020

Autor: Mgr. Jiří Harnach a Mgr. Ing. Kristýna Trávníčková Infolist k poptávkovým řízením na nezbytný zdravotnický materiál a jiné prostředky nutné k dodržování hygienických opatření z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). NOUZOVÝ STAV Vláda České republiky…

Úvěr COVID – podpora podnikatelům formou bezúročného úvěru s odkladem splátek

18.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Úvěr COVID – podpora podnikatelům formou bezúročného úvěru s odkladem splátek Počínaje dnešním dnem Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. začala přijímat žádosti k poskytnutí provozního bezúročného úvěru za účelem překlenutí nepříznivých dopadů vzniklých v důsledku přijatých preventivních…