Využijte naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a tel: 731 154 620.

Posuzování běhu lhůt v době nouzového stavu dle MVČR

27.3.2020

Autor: Mgr. Jaroslav Heyduk a Mgr. Petr Zábranský Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu Ministerstvo vnitra v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a další opatření přijatá vládou České republiky v souvislosti…

Pracovněprávní podcast

26.3.2020

Autoři: Mgr. Martin Murad a Mgr. Adéla Uhrinová  Pracovněprávní podcast pokrývá témata jako jsou vybrané překážky v práci, dovolená, práce z domova a způsoby doručování písemností zaměstnancům, která jsou ovlivněna a úzce souvisí se současnou situací vyvolanou pandemií COVID-19. Je…

Některé aspekty mimořádné situace z pohledu zákona o veřejných zakázkách

25.3.2020

Dnešní mimořádná situace vyvolává mnoho otázek ohledně aplikace práva veřejných zakázek, proto přinášíme mimořádný příspěvek od Mgr. Jiřího Harnacha, kde se dozvíte odpovědi na otázky související právě s tímto tématem. Video ke shlédnutí zde.

Antivirus – program MPSV na ochranu zaměstnanosti

24.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím připravilo celkem 5 opatření na podporu zaměstnavatelů v rámci programu Antivirus, které schválila vláda. První dvě opatření byla schválena již v minulém týdnu, včera přibyla další tři opatření. Pro všechna opatření platí,…

Prázdniny pro OSVČ v placení záloh na pojistné

24.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Prázdniny pro OSVČ v placení záloh na pojistné Sociální zabezpečení – Prominutí záloh a snížení pojistného za rok 2020 Vláda navrhuje přijetí zákona, kterým: OSVČ za březen až srpen 2020 nemusí platit zálohu na pojistné na důchodové…

Liberační daňový balíček II

24.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Liberační daňový balíček II Ministerstvo financí ČR připravuje souhrn dalších opatření v oblastí daní na podporu zmírnění dopadů pandemie a vyvolaných mimořádných opatření: dočasné zrušení povinnosti EET (návrh zákona k projednání Poslaneckou sněmovnou dnes, 24.3.2020); plošné prominutí…

Liberační daňový balíček I

24.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Ministerstvo financí vydalo Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (tzv. Liberační daňový balíček). Přinášíme stručný přehled, co z něj vyplývá : Společně pro všechny daně – Pokud bude přiznání k dani (jakékoli) podáno…

Dopady COVID-19 do smluvních povinností

23.3.2020

Autor: Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., CIPP/E Vláda přijala celou řadu omezení, aby zamezila dalšímu šíření pandemie onemocnění covid-19. Vládní opatření aktuálně zahrnují zejména uzavření škol, omezení pohybu, zrušení akcí pro více než 30 lidí či uzavření obchodů s výjimkou potravin, lékáren…

Dopady aktuální situace do běžících řízení podle ZZVZ

20.3.2020

Autor: Mgr. Jiří Harnach a Mgr. Ing. Kristýna Trávníčková Infolist ke karanténnímu opatření vlády a jeho dopadům na postup zadavatelů i dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). KARANTÉNA Vláda České republiky vyhlásila s účinností od…

Infolist o dopadech aktuální situace do běžících řízení podle ZZVZ

20.3.2020

Autor: Mgr. Jiří Harnach Infolist ke karanténnímu opatření vlády a jeho dopadům na postup zadavatelů i dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). KARANTÉNA Vláda České republiky vyhlásila s účinností od 14. 3. 2020 nouzový stav…

← Starší příspěvky