MENU
Vzory dokumentů: korporát
Lex Covid: K čemu podnikatelům (ne)poslouží vyhlášení mimořádného moratoria

27.4.2020

Autor: Mgr. Ondřej Křížek a Mgr. Tereza Holubová Vyhlášením ve Sbírce zákonů nabyl dne 24. dubna 2020 účinnosti zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 (označovaného jako Lex Covid), který přináší zásadní změny v insolvenčním právu. Tyto změny…

Kdy může jednatel hodit ručník do ringu?

7.4.2020

Autoři: Mgr. Ondřej Křížek, Mgr. Jiří Ganger a Mgr. Pavel Víšek Nejvyšší soud ČR se ve svém rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3367/2018, ze dne 20. 11. 2019, zabýval odstoupením jednatele z funkce ve společnosti, která na základě rozhodnutí jediného…

Manuál právního jednání podnikatele v elektronické formě

6.4.2020

Autor: Mgr. Ondřej Křížek Manuál právního jednání podnikatele v elektronické formě V souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 a panujícími omezujícími opatřeními se mnozí podnikatelé snaží využívat při vyřizování každodenních byznysových záležitostí primárně prostředků komunikace na dálku. Mnohdy u nich však panují nejasnosti ohledně…