MENU
V zářijovém čísle Sbírky rozhodnutí NSS nás zaujalo

8.11.2021

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský, Mgr. Ing. Tomáš Rendl Nejvyšší správní soud („NSS“) rozsudkem ze dne 22. června 2021, č. j. Komp 2/2020-44, rozhodl, že odvolacím orgánem státní příspěvkové organizace České centrály cestovního ruchu – CzechTourism („CzechTourism“) je v případě…

„Letmo načrtnuté“ úvahy v rozsudcích nestačí

22.9.2021

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský a JUDr. Martin Mezenský Nejvyšší správní soud („NSS“) rozsudkem ze dne 27. srpna 2021, sp. zn. 8 As 198/2021, zrušil usnesení Krajského soudu v Brně („krajský soud“) ze dne 27. května 2021, č. j….

Nový stavební zákon – 4. díl: Je třeba stavební povolení pro přístavbu verandy, terasy nebo odstranění drobné stavby?

21.9.2021

Zdroj: hypoindex.cz Autor: Veronika Hejná Komentář: Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek Potřebujete stavební povolení pro přístavbu terasy či verandy, anebo zbourání staré kůlny? A jak to bude od roku 2023 podle nového stavebního zákona? Nový stavební zákon ruší rozlišení…

Proč se nebát whistleblowingu

7.9.2021

Zdroj:  Právní rádce Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M. a Mgr. Anna Cervanová, LL.M. Whistleblowing podle připravovaného zákona o ochraně oznamovatelů představuje pro české firmy nejen nové povinnosti, ale také výrazné příležitosti. Jaké dopady má zavedení oznamovacího systému ve společnosti? I…

Spáchali jste přestupek? Nahraďte škodu

26.8.2021

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský Zdroj: epravo.cz Není jistě žádným překvapením, že v souvislosti se spácháním přestupku může dojít ke vzniku škody nebo bezdůvodného obohacení na straně pachatele přestupku. Jakým způsobem může poškozený uplatnit svá práva a s…

Srny, motýli, koncentrace a závazná stanoviska na polní cestě

23.8.2021

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský a JUDr. Martin Mezenský Krajský soud v Brně („KSBR“) rozsudkem ze dne 18. února 2021, č. j. 30 A 15/2019-107, zamítl žalobu vlastníků nevyužívané zemědělské stavby bývalého statku proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského…

Vláda schválila věcný záměr zákona o vyvlastnění. Hospodářská komora návrh kritizuje jako nepříliš ambiciózní

17.8.2021

Komentář: Mgr. Petr Zábranský Zdroj: hypoindex.cz V červenci vláda schválila věcný záměr nového zákona o vyvlastnění z pera Ministerstva pro místní rozvoj. Podle předkladatele je cílem zrychlení přípravy staveb zrychlením vyvlastňovacího procesu. Zavádí se nové lhůty pro úkony vyvlastňovacího úřadu, které dříve stanoveny…

Z aktuální judikatury k činnosti insolvenčních správců

2.8.2021

Autoři: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Lucie Kačerová, Mgr. Tereza Majerová Nejvyšší soud se ve své aktuální rozhodovací činnosti vyjádřil k několika aspektům činnosti insolvenčních správců a jejich vlivu na průběh insolvenčního řízení. Nejzajímavější rozhodnutí týkající se zejm. nákladů insolvenčního…

Tradiční rodná čísla zmizí, místo nich lidé dostanou nové kódy

23.7.2021

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M. Zdroj: Týdeník Ekonom Z občanských průkazů vydávaných od začátku roku 2024 zmizí kvůli ochraně osobních údajů rodná čísla. Protože ale neskončí potřeba jednotlivé osoby jednoznačně určit, nahradí je hned několik nových identifikátorů. První, takzvaný agendový,…

Ani předbalená reorganizace nemusí být sázkou na jistotu

20.7.2021

Autoři: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Lucie Kačerová, Mgr. Tereza Majerová Ocitají-li se v úpadku podnikatelé, kteří mají v rámci insolvenčního řízení zájem a možnost řešit svou nepříznivou ekonomickou situaci reorganizací, často se snaží vydat cestou tzv. předbalené reorganizace. Ta poskytuje…

Provozovatelé webů, pozor. Chystají se výrazné změny ohledně cookies

16.7.2021

Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M. Zdroj: Podnikatel.cz  Návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích, změní pravidla spojená s cookies a dotkne se tak provozovatelů webových stránek. V současnosti je nutné účastníky nebo uživatele stránek předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu zpracování…

Whistleblowing v Česku

15.7.2021

Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. Anna Cervanová, LL.M. a Mgr. Ondřej Woznica Zdroj: Týdeník EURO Jen v roce 2020 si američtí whistlebloweři rozdělili přes 300 milionů dolarů, říká Michal Nulíček z Rowan Legal. Komplexní ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) v České…

Možná cesta ke kompenzaci investic ze společného jmění manželů do výlučného jmění jednoho z manželů?

14.7.2021

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, JUDr. Ondřej Brožek a Mgr. Tereza Majerová Kromě případů, kdy manželé mají rodinnou domácnost ve společně vlastněné nemovitosti, mohou nastat i situace, kdy rodina bydlí v nemovitosti vlastněné výlučně jedním z manželů. Platí-li se přitom splátky hypotéky na…

NSS k účasti zahraniční veřejnosti v procesech EIA

13.7.2021

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský a JUDr. Martin Mezenský Nejvyšší správní soud („NSS“) ve svém rozsudku ze dne 23. června 2021, č. j. 10 As 36/2021-77, potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. ledna 2021, č. j….

Jak se chová neúčinnost výhrady vlastnického práva v insolvenčním řízení?

12.7.2021

Autoři: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Ondřej Křížek, Mgr. Lucie Kačerová a Mgr. Barbora Šimková Výhrada vlastnického práva je vedlejším ujednáním v kupní smlouvě, kterým si prodávající zajišťuje zaplacení kupní ceny. Toto ujednání spočívá v tom, že kupující se…

Projekt UNIque law uzavírá druhý ročník. Série právnických přednášek během pandemie přilákala více než 2,5 tisíce studentů

9.7.2021

Autor: JUDr. Martin Janoušek Zdroj: EPRAVO.CZ, a.s.  Posledním webinářem 10. června skončil druhý ročník unikátního vzdělávacího projektu UNIque law. Ten vzešel z úzké spolupráce předních tuzemských advokátních kanceláří ROWAN LEGAL, PRK Partners a tdpA, které zorganizovaly sérii webinářů určených studentům…

Některé zajímavosti spojené s insolvenčním řízením vedeném proti společnosti Arca Investments, a.s.

9.7.2021

Autoři: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Lucie Kačerová, Mgr. Barbora Šimková Zdroj: EPRAVO.CZ, a.s.  V nedávné době bylo v České republice zahájeno několik insolvenčních řízení týkajících se ekonomicky významných společnosti. Největším z těchto řízení je místní insolvenční řízení vedené…

HERO, společný projekt ROWAN LEGAL a HEADIM, pomůže firmám se zvládáním změnových situací

7.7.2021

ROWAN LEGAL a významná poradenská společnost HEADIM spouští nový projekt HERO, kterým chtějí přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Reagují tak na zvýšenou poptávku po asistenci se změnami firemních a obchodních strategií a krizovým managementem. Tu navíc ještě umocnila…

Úskalí spojená s převodem směnky v úschově soudu

2.7.2021

Autor: Mgr. Lucie Kačerová Zdroj: Hospodářské noviny S ohledem na několik v nedávné době zahájených insolvenčních řízení týkajících se ekonomicky významných společností, např. společnosti Arca Investments, a.s., autor tohoto článku níže shrnuje některé zajímavosti/úskalí spojená s převodem směnky uložené v…

Ani ryba, ani rak: nový stavební zákon

24.6.2021

Autor komentáře: Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E Zdroj: Hospodářské noviny Poslanecká sněmovna v červnu schválila nový stavební zákon. Podporu nakonec získal ve znění komplexního pozměňovacího návrhu vládního poslance Martina Kolovratníka (ANO). Zákon teď putuje do Senátu, ve kterém…

Potřebujete změnit soudce? Možností moc není, říká Ústava

22.6.2021

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský a JUDr. Martin Mezenský Ústavní soud zopakoval svůj restriktivní náhled na možnost změnit osobu soudce, který v předložené věci rozhoduje. Změna tak připadá v úvahu jen v případech závažného porušení práva na spravedlivý proces účastníků řízení…

Jak zavádění principů restorativní justice zlidšťuje realitu obětí i pachatelů trestné činnosti?

8.6.2021

Autor: JUDr. Lukáš Duffek Restorativní justice. Ve světě dlouhodobý trend, u nás stále ještě relativně novinka, nicméně stále častěji zmiňované téma. Pomáhá, snižuje recidivu a posiluje vědomí o dopadech trestného činu u pachatelů, zejména ale usnadňuje vyrovnání se s následky…

Šach-mat! Neurčitě vymezený předmět činnosti obchodní korporace Nejvyšší soud nepromíjí

7.6.2021

Autoři: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Ondřej Křížek a Mgr. Jiří Ganger, LL.M. Nejvyšší soud se ve svém recentním rozhodnutí uveřejněném pod sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, ze dne 12. 5. 2021, zabýval otázkou určitosti vymezení předmětu podnikání nebo…

Nová judikatura NSS k procesu EIA

27.5.2021

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský, JUDr. Martin Mezenský Nejvyšší správní soud („NSS“) ve svém rozsudku ze dne 19. května 2021, č. j. 5 As 192/2018-135, zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 25. května 2018, č. j. 62…

Aktuality z práva veřejných zakázek

21.5.2021

Přinášíme Vám video přednášky týkající se práva veřejných zakázek, které připravil Mgr. Jiří Harnach ve spolupráci s epravo.cz. Duben 2021 Březen 2021 Únor I 2021 Únor II 2021 Leden 2021 Září 2020 Srpen 2020

Whistleblowing se blíží, na co se připravit?

3.5.2021

Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M.           Mgr. Anna Cervanová, LL.M.          Mgr. Ondřej Woznica Jen do konce roku má Česká republika čas na přijetí zákona o ochraně oznamovatelů podle směrnice Evropské unie o…

Společné oddlužení manželů a dopady smrti jednoho z nich na další průběh

30.4.2021

Autoři: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M.,            Mgr. Ondřej Křížek           Mgr. Lucie Kačerová          Mgr. Barbora Šimková Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí sp. zn. 29 NSČR 4/2020…

Shrnutí základních informací k návrhu nařízení EU o evropském přístupu k umělé inteligenci

27.4.2021

Evropská komise dne 21. 4. 2021 představila návrh nového nařízení pro regulaci systémů využívajících umělou inteligenci (AI) v rámci zemí Evropské unie. Z hlediska působnosti návrh nařízení směřuje na poskytovatele a další subjekty uvádějící AI systémy na trh v EU bez ohledu na…

NSS se postavil za kontrolní úkony přizvaných osob

21.4.2021

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský a JUDr. Martin Mezenský Nejvyšší správní soud („NSS“) v rozsudku ze dne 31. března 2021, č. j. 2 As 344/2019-47, zamítl kasační stížnost směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze, který potvrdil pokutu…

Komentář k zákonu o právu na digitální služby

11.3.2021

Autoři: JUDr. Josef Donát, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek a Mgr. David Oršulík Nakladatelství C.H.Beck Nakladatelství C.H.Beck právě vydalo komentář k zákonu o právu na digitální služby. Je nám velkým potěšením oznámit, že mezi spoluautory patří náš partner…

Subsidiarita obecné prevenční povinnosti

4.3.2021

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek a JUDr. Jakub Hálek Pro praxi významné právní závěry k uplatňování obecné prevenční v poměrech právní úpravy dle aktuálního občanského zákoníku byly nedávno schváleny Občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu. Tato otázka má přitom význam zejména pro vznášení případných…

Právní aspekty využití umělé inteligence

1.3.2021

Autoři: JUDr. Josef Donát, LL.M. a Mgr. Martin Boroš Zdroj: SystemOnline Umělá inteligence hraje v IT byznysu i v jiných sektorech čím dál větší roli. V mnoha případech jde jen o marketingovou nálepku, která má pomocí často skloňovaného pojmu pomoci…

Solidární civilní odpovědnost při organizované trestné činnosti

25.2.2021

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek a JUDr. Jakub Hálek Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu nedávno schválilo právní větu rozhodnutí Nejvyššího soudu s významem pro dosud neřešenou otázku možnosti faktického vymáhání náhrady újmy ze strany poškozeného trestným činem v případě spolupachatelů – členů organizované…

Facebook jako obydlí?

24.2.2021

JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Linda Coufalová Facebook je virtuální prostor, který má obdobnou povahu jako obydlí. Dveře Facebooku tvoří počítačový systém a klíčem k těmto dveřím je bezpečnostní opatření, jimiž je lze odemknout, zaznělo v rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 7 Tdo…

Legislativní zelená pro výstavbu klíčové infrastruktury

23.2.2021

JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský, Mgr. Tereza Majerová K 1. lednu 2021 došlo k významným změnám v oblasti stavebního práva. Účinnosti totiž nabyl zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon o urychlení výstavby veřejné infrastruktury (liniový zákon), stavební zákon i…

V rozkladových komisích ÚOHS má advokacie významné zastoupení

10.2.2021

Autor: Redakce AD Komentář: JUDr. Vilém Podešva, LLM Zdroj: Advokátní deník Dne 17. prosince 2020 požádal předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Českou advokátní komoru o nominaci kandidátů na členy rozkladových komisí ÚOHS. Při ÚOHS působí celkem tři rozkladové…

Právo na fyzické ústní jednání v českém rozhodčím řízení

10.2.2021

Autor: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk V rámci projektu „Existuje právo na ústní jednání za fyzické přítomnosti osob v mezinárodní arbitráži?“ („Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration?“) pod záštitou ICCA…

Banky mají blízko k dohodě o alianci na ověřování identity

4.2.2021

Autor: Adam Mašek Komentář: JUDr. Josef Donát, LL.M. Zdroj: Hospodářské noviny Spor mezi českými bankami v souvislosti se zavedením nových „digitálních občanek“ se zřejmě chýlí ke konci. Vedení akciové společnosti s názvem Bankovní identita (BankID), kterou loni v září založily…

Digitalizuje se každodenní život, proto by měl mít znalost ICT každý právník, tvrdí Josef Donát

4.2.2021

Autor: David Šťáhlavský  Komentář: JUDr. Josef Donát, LL.M. Zdroj: Český rozhlas „V této době je digitalizace, elektronizace každodenního života úplně ve všem. Každý se snaží omezit fyzický kontakt. Proto je i IT nepominutelná znalost, kterou by měl mít každý právník,“ tvrdí…

Digitalizace státu: díky bankovní identitě půjde řešit mnoho věcí

2.2.2021

Autor: Stanislav Šulc Komentář: JUDr. Josef Donát, LL.M. Zdroj: Deník.cz Pandemie koronaviru ukázala, že český stát není v digitalizaci svých služeb občanům na úrovni, která by slušela roku 2021, a v dobách krize, kdy je potřeba zavřít kamenné úřady, nedokáže…

Novinky v odpovědnosti statutárů při insolvenci firmy

26.1.2021

Autor: Veronika Hejná Komentář: Mgr. Ondřej Křížek (Managing Associate) Zdroj: E15 Statutární orgán obchodní korporace má zákonnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost poruší takovým způsobem, že přispěje k insolvenci své společnosti, může být postižen majetkovými sankcemi….

Virtuální ústní jednání v rozhodčím řízení – další iniciativy rozhodčích institucí (díl 4.)

24.8.2020

Autoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Mgr. František Halfar, Ph.D. Přetrvávající omezení, příp. ztížené uskutečnění pohybu vč. přeshraničního, i nadále ztěžují standardní postupy při vedení řízení, vč. ústního jednání. Také z toho důvodu se vhodnými alternativami nadále…

České rozhodčí řízení podle ICC pravidel: k povinnosti přiložit rozhodčí pravidla k rozhodčí smlouvě

6.8.2019

Arbitráž vedená podle pravidel ICC v České republice je tématem článku, který pro letní dvojčíslo časopisu Soukromé právo (7-8/2019) připravili JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk.  Negativní zkušenosti stran s pravidly ad hoc rozhodčího řízení, na…

Ondřej Špulák: Novela spotřebitelských pravidel v občanském zákoníku

20.2.2019

V současné době se v připomínkovém řízení nachází vládní návrh novely zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Hlavním důvodem přijímané právní úpravy je nesoulad vnitrostátní úpravy s úpravou EU, respektive nedostatky v transpozici čtyř směrnic, které upravují zejména oblast ochrany…

Další fáze boje za ochranu dat: Německý antimonopolní úřad omezil zpracování uživatelských údajů ze strany Facebooku.

7.2.2019

Německý antimonopolní úřad dnes zakázal Facebooku kombinovat údaje o uživatelích s údaji z jeho dalších služeb (WhatsApp, Instagram apod.) a webů třetích stran. Zpochybnil také legálnost souhlasu s tímto zpracováním, který je podmínkou užívání Facebooku. Jak toto dopadne na Facebook a další…

Nejvyšší správní soud se vymezil proti „rybářským výpravám“ Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

1.2.2019

Dne 30. 1. 2019 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek v kauze „malý stavební kartel“, ve kterém definitivně potvrdil nezákonnost praxe „rybářských výprav“, uplatňované ve správním řízení ÚOHS. NSS tak důrazně odmítl praxi široce zaměřených místních šetření, na nichž ÚOHS pátral…

První velká pokuta dle GDPR pro Google

22.1.2019

Jak již pravděpodobně víte, první velká pokuta ve výši 50 mil. EUR podle GDPR byla udělena Google ze strany CNIL (francouzský úřad pro ochranu osobních údajů). Ve včerejším rozhodnutí CNIL uvedl, že povinnost k transparentnosti byla porušena poskytováním informací o zpracování osobních…

Jaké mohou být hlavní dopady brexitu bez dohody?

16.1.2019

Na trhu zboží a služeb bude možno bránit importu a reexportu zboží a poskytování služeb z důvodu existence práv duševního vlastnictví v EU či UK (autorská díla, ochranné známky, patenty apod.). To může vést k odlišným cenám zboží a služeb v EU a v UK….

GDPR: Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů a doprovodného zákona

7.12.2018

Po více jak 6 měsících od účinnosti GDPR, schválila poslanecká sněmovna návrh zákona o zpracování osobních údajů a doprovodného zákona, který provádí změny v souvisejících předpisech. Zákon o zpracování osobních údajů není pouze tzv. adaptačním zákonem, reagujícím na požadavky GDPR, ale…

Miloš Olík jedním z autorů ICCA International Handbook

19.11.2018

Miloš Olík (partner ROWAN LEGAL) je autorem české kapitoly obsažené v prestižní publikaci „ICCA International Handbook on Commercial Arbitration“. Tato kapitola je součástí 101. dodatku dané příručky. Příručka ICCA  obsahuje informace z 80 zemí a je jedinečným strukturovaným zdrojem informací týkajících…

← Starší příspěvkyNovější příspěvky →