Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal

Cílem webinářů je obohatit vzdělávání studentů a zároveň i předat důležitý pohled z praxe na jednotlivé právní instituty, sdílet nabyté znalosti a v neposlední řadě také zaujmout jedinečným pohledem advokátů na řešení každodenní problémů a zajímavých situací.

Témata budou přednášet renomovaní experti ze tří zapojených kanceláří ROWAN LEGAL, PRK Partners a tdpA.

Základy IT smluv

Datum konání: Středa 13.5. v 14:00

Informační technologie jsou dnes základním pilířem dobře fungujícího byznysu. Mít dobrou smlouvu s jejich dodavateli je tedy nezbytné – a je jedno, jestli Vám tvoří running aplikaci na iOS, nebo na řízení letového provozu. Provedu Vás tedy základy IT smluv…

Právní aspekty počítačových her

Datum konání: Čtvrtek 14.5. v 14:00

Právní ochrana počítačových her, právní problémy při tvorbě obsahu. Licencování obsahu počítačových her. Reálný svět ve hrách. Skin gambling a lootboxy. Ochrana soukromí v počítačových hrách. Rating počítačových her. Příklady sporů o počítačové hry. Přednášející: Michal Matějka, PRK Registrace zde….

Praktické rozdíly v průběhu řízení před soudem v trestních a civilních věcech

Datum konání: Pátek 15.5. v 14:00

Jak se liší průběh “hlavka” a “civilu”? Jak se liší práce s klientem, příprava na protistranu? Pokud se chystáte na kariéru civilního procesuliasty nebo obhájce, můžete se utvrdit, nebo to ještě přehodnotit. Přednášející: Jan Staněk, tdpA Registrace zde.

Přípravné řízení trestní a jeho praxe

Datum konání: Pondělí 18.5. v 14:00

Pohled na přípravné řízení trestní z pohledu praktika.Povyprávíme o příhodách a zajímavostech jednotlivých vyšetřovacích úkonů a postupů ze strany OČTŘ, taktice vedení obhajoby v přípravném řízení a její přípravy, ale i spolupráce advokáta/obhájce a jeho klienta. Šedá je teorie, ale…

Počítačová kriminalita

Datum konání: Úterý 19.5. v 14:00

Pojem a členění počítačové kriminality. Historie počítačového zločinu. Trestná činnost zaměřená proti počítači, trestná činnost za použití počítače. Počítačové pirátství, hacking, carding, skimming, extrémistické projevy, pornografie, podvody, phishing. Dokazování počítačových trestných činů. Celá řada praktických příkladů. Přednášející: Michal Matějka, PRK…

Obecné základy VZ s důrazem na dopady do praxe

Datum konání: Čtvrtek 21.5. v 14:00

Základy VZ si jednoduše přečtete v ZZVZ – ale to je nuda. Tady se s nimi můžete seznámit od dlouholetého praktika, interaktivně, na konkrétních příkladech. Nečekejte akademickou znalost – získáte reálnou představu, jak se například staví metro nebo jak se…

Vymáhání práv duševního vlastnictví

Datum konání: Úterý 26.5. v 14:00

Bez ochrany duševního vlastnictví se ve světě internetu neobejdeme. Představím Vám právní prostředky k jejich vymáhání, a na zajímavých příkladech z praxe si ukážeme, kdy a jak je vhodné je použít. Zapojení státních orgánů do vymáhání (ČOI, celní úřad, policie…

Volba práva a volba soudu v mezinárodní právní praxi

Datum konání: Čtvrtek 28.5. v 14:00

Nejčastější právní otázky volby rozhodného práva a volby soudu v mezinárodních kontraktech. Meze volby práva a volby soudu. Úprava v evropských předpisech, mezinárodních úmluvách a ZMPS. Rozdíly mezi soudním a rozhodčím řízením. Výhody a nevýhody jednotlivých známých rozhodčích institucí. Návrhy…

Odklony v trestním řízení

Datum konání: Pátek 29.5. v 14:00

Odklony v trestním řízení jsou důležitou součásti moderního trestního procesu — a zkoušek na fakultě. Ve webináři si odklony napřed probereme obecně, abychom si pak jeho jednotlivé formy ukázali teoreticky i prakticky. Nezapomeneme ani na zamýšlené změny, které by mohla přinést…

Obchodní společnosti a podnikatelské riziko

Datum konání: Úterý 02.6. v 14:00

Proč byste měli podnikat prostřednictvím obchodní společnosti a ne jako OSVČ?Jaké Vám to přinese výhody a jaká věřitelům rizika? Mohou mezi Vám a věřiteli vznikat konflikty zájmů? Jak je obchodní právo řeší? Mělo by vůbec? Očekávám zapojení studentů do diskuse…

Digitální stopa a zpracování osobních údajů

Datum konání: Středa 03.6. v 14:00

Co o nás ví Facebook, Google a další? Jaké technologie sledují náš pohyb na internetu? A jakým způsobem se tomu dá zabránit? A co na to všechno GDPR? Pohled praktika, druhý rok od účinnosti GDPR. Přednášející: Filip Beneš, ROWAN LEGAL…

Domény a doménové spory

Datum konání: Čtvrtek 04.6. v 14:00

Právní problematika povahy doménových jmen.  Principy registrace doménových jmen. Tříprvkový test pro posouzení cybersquattingu. Řešení doménových sporů v soudním řízení a ADR, vztah k známkovému a nekalosoutěžnímu právu, případové studie sporů o doménová jména .com, .net. , .org. .eu, .cz…

Právní a daňové minimum při nabývání nemovitostí v ČR

Datum konání: Úterý 09.6. v 14:00

Co vše je třeba prozkoumat a vyřešit při nemovitostní transakci a jak tedy vypadá skutečná právní práce na takovém mandátu? Otázku budeme řešit jak z pohledu praktikujících advokátů, tak z pohledu odborníků na daňové otázky, bez kterých se správné řešení…

Civilní řízení – řízení v prvním stupni

Datum konání: Středa 10.6. v 14:00

Předneseme Vám ryze praktické pohledy advokáta před soudcem v civilním řízení – bez teoretických ustanovení zákona, ale se zaměřením na realitu a některé i mimoprávní aspekty. Přednášející: Lukáš Duffek a Ondřej Brožek, ROWAN LEGAL Registrace zde.

Úvod do kapitálových trhů aneb jak to v praxi funguje

Datum konání: Čtvrtek 11.6. v 14:00

Podíváme se na evidenci o cenných papírech a regulované trhy s cennými papíry (burzy). Z konkrétních cenných papírů pak zejména na dluhopisy – jejich hlavní charakteristiky a proces vydávání. Dotkneme se vydávání akcií cestou tzv. IPO (initial public offering) a…