MENU

Cílem webinářů je obohatit vzdělávání studentů a zároveň i předat důležitý pohled z praxe na jednotlivé právní instituty, sdílet nabyté znalosti a v neposlední řadě také zaujmout jedinečným pohledem advokátů na řešení každodenní problémů a zajímavých situací.

Témata budou přednášet renomovaní experti ze tří zapojených kanceláří ROWAN LEGAL, PRK Partners a tdpA.

Arbitráž: praktický pohled

Datum konání: Čtvrtek 31.3.

Kdy: Od 16:00hod Kde: Online Přednášející: JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk Na webináři Vám představíme praktický pohled na rozhodčí řízení (neboli také arbitráže), a to konkrétně na: jeho specifika výhody a nevýhody, které s sebou přináší Registrovat na webinář se můžete…

Digitalizace státu a bankovní identita

Datum konání: Čtvrtek 03.3.

KDY: Od 16:00hod KDE: Online Přednášející: JUDr. Josef Donát, LL.M. Co to je bankovní identita, jak se dá použít a jaké služby státu a soukromého sektoru lze využívat digitálně? Co přináší zákon o právu na digitální služby? Jak vůbec elektronicky komunikovat se…

UNIque law – Energy law

Datum konání: Čtvrtek 09.12.

KDY: Od 16:00hod KDE: Online Přednášející: JUDr. Jakub Lichnovský, MHA, PRK Energetické právo se osamostatnilo jako svébytné odvětví práva a s ohledem na aktuální trendy a potřeby energetiky stále nabývá na důležitosti. A to především v kontextu nových projektů a…

UNIque law – Cookies od roku 2022: Přichází doba souhlasová

Datum konání: Čtvrtek 02.12.

Kdy: Od 16:00hod Kde: Online Přednášející: Mgr. Filip Beneš Od začátku roku 2022 nabývá účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích, která otáčí dosavadní benevolentní přístup k používání cookies v České republice. Nově bude nutné s používáním cookies získat aktivní souhlas…

UNIque law – Vybrané otázky dětské pornografie

Datum konání: Čtvrtek 25.11.

Kdy: Od 16:00hod Kde: Online Přednášející: JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D., tdpA Cílem tohoto webináře je zejména poukázat na trestní odpovědnost spojenou s výrobou, ukládáním a rozesíláním intimních selfie fotografií a videí, na kterých jsou zobrazeny děti. V rámci výkladu nebude opomenuta ani…

UNIque law – Pozemkové právo

Datum konání: Čtvrtek 11.11.

Kdy: od 16:00hod Kde: Online Přednášející: JUDr. Kristýna Faltýnková, PRK Partners Pozemkové právo je disciplína na pomezí práva soukromého a veřejného. Současně je to velmi praktická disciplína využitelná v běžném životě a pochopitelná i pro právní laiky. V rámci semináře se podíváme…

UNIque law – Řízení o restitucích

Datum konání: Čtvrtek 04.11.

Kdy: od 16:00 Kde: Online Přednášející: JUDr. Martin Mezenský a Mgr. Barbora Šimková, ROWAN LEGAL Máme pro Vás další ze série odborných webinářů UNIque law, tentokrát na téma: Řízení o restitucích. Na webináři se dozvíte zejména o podobě postupů spojených…

Záznam z webináře Zkušenosti a změny v oblasti ochrany osobních údajů

Datum konání: Čtvrtek 03.6.

Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, Mgr. Filip Beneš a Mgr. Ondřej Kašpar Unie podnikových právníků ČR uspořádalo webinář Zkušenosti a změny v oblasti ochrany osobních údajů. Webinář se konal ve spolupráci s naší advokátní…

Co významného přinese velká novela zákona o obchodních korporacích

Datum konání: Čtvrtek 22.10. v 09:30

1. 1. 2021 nabude účinnosti nyní již platný zákon č. 33/2020 Sb., novelizující zákon o obchodních korporacích. Jde o rozsáhlou novelu, která bude vyžadovat přípravu téměř každé společnosti v České republice (družstev a v.o.s. se změny dotknou spíše omezeně). Víte, co je…

Odpovědnost členů statutárních orgánů po velké novele ZOK

Datum konání: Středa 11.11. v 09:30

Velká novela zákona o obchodních korporacích přinese pro členy statutárních orgánů řadu zpřísnění a změn. Připravte se na ně již nyní. Novinkou je například zavedení tzv. žaloby na doplnění pasiv, kdy by sám člen statutárního orgánu doplňoval ze svých osobních…

Novela zákoníku práce I.

Datum konání: Čtvrtek 18.6.

Novela zákoníku práce, jejíž většina ustanovení by měla nabýt účinnosti v červenci 2020, přináší do českého pracovního práva hned několik zásadních změn a nových institutů. V rámci našeho dvojdílného webináře Vás seznámíme s nejpodstatnějšími změnami, které tato obsáhlá novela přináší….

Novela zákoníku práce II.

Datum konání: Středa 24.6.

Novela zákoníku práce, jejíž většina ustanovení by měla nabýt účinnosti v červenci 2020, přináší do českého pracovního práva několik zásadních změn a nových institutů. V rámci našeho dvojdílného webináře Vás seznámíme s nejpodstatnějšími změnami, které tato obsáhlá novela přináší. Webinář…

Novinky v právní úpravě ochrany spotřebitele

Datum konání: Čtvrtek 18.6. v 10:00

Právní úpravu ochrany spotřebitele čeká v nejbližší době řada významných změny, a to díky nové legislativě, zejména v podobě balíčku New Deal for Consumers, směrnic o prodeji zboží a o prodeji digitálního obsahu a novel občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele….

Právní minimum pro herní vývojáře

Datum konání: Čtvrtek 11.6. v 10:00

Vývoj videoher je komplexní činnost zasahující do mnoha právních oblastí. Rizika jsou vysoká a je potřeba myslet na spoustu věcí. Správné nastavení smluvních vztahů se zaměstnanci i kontraktory ušetří budoucí starosti a náklady s řešením autorskoprávních otázek. Registrace duševního vlastnictví…

Základy IT smluv

Datum konání: Středa 13.5. v 14:00

Informační technologie jsou dnes základním pilířem dobře fungujícího byznysu. Mít dobrou smlouvu s jejich dodavateli je tedy nezbytné – a je jedno, jestli Vám tvoří running aplikaci na iOS, nebo na řízení letového provozu. Provedu Vás tedy základy IT smluv…

Přípravné řízení trestní a jeho praxe

Datum konání: Pondělí 18.5. v 14:00

Pohled na přípravné řízení trestní z pohledu praktika.Povyprávíme o příhodách a zajímavostech jednotlivých vyšetřovacích úkonů a postupů ze strany OČTŘ, taktice vedení obhajoby v přípravném řízení a její přípravy, ale i spolupráce advokáta/obhájce a jeho klienta. Šedá je teorie, ale…

Obecné základy VZ s důrazem na dopady do praxe

Datum konání: Čtvrtek 21.5. v 14:00

Základy VZ si jednoduše přečtete v ZZVZ – ale to je nuda. Tady se s nimi můžete seznámit od dlouholetého praktika, interaktivně, na konkrétních příkladech. Nečekejte akademickou znalost – získáte reálnou představu, jak se například staví metro nebo jak se…

Vymáhání práv duševního vlastnictví

Datum konání: Úterý 26.5. v 14:00

Bez ochrany duševního vlastnictví se ve světě internetu neobejdeme. Představím Vám právní prostředky k jejich vymáhání, a na zajímavých příkladech z praxe si ukážeme, kdy a jak je vhodné je použít. Zapojení státních orgánů do vymáhání (ČOI, celní úřad, policie…

Obchodní společnosti a podnikatelské riziko

Datum konání: Úterý 02.6. v 14:00

Proč byste měli podnikat prostřednictvím obchodní společnosti a ne jako OSVČ?Jaké Vám to přinese výhody a jaká věřitelům rizika? Mohou mezi Vám a věřiteli vznikat konflikty zájmů? Jak je obchodní právo řeší? Mělo by vůbec? Očekávám zapojení studentů do diskuse…

Digitální stopa a zpracování osobních údajů

Datum konání: Středa 03.6. v 14:00

Co o nás ví Facebook, Google a další? Jaké technologie sledují náš pohyb na internetu? A jakým způsobem se tomu dá zabránit? A co na to všechno GDPR? Pohled praktika, druhý rok od účinnosti GDPR. Přednášející: Filip Beneš, ROWAN LEGAL…

Právní a daňové minimum při nabývání nemovitostí v ČR

Datum konání: Úterý 09.6. v 14:00

Co vše je třeba prozkoumat a vyřešit při nemovitostní transakci a jak tedy vypadá skutečná právní práce na takovém mandátu? Otázku budeme řešit jak z pohledu praktikujících advokátů, tak z pohledu odborníků na daňové otázky, bez kterých se správné řešení…

Civilní řízení – řízení v prvním stupni

Datum konání: Středa 10.6. v 14:00

Předneseme Vám ryze praktické pohledy advokáta před soudcem v civilním řízení – bez teoretických ustanovení zákona, ale se zaměřením na realitu a některé i mimoprávní aspekty. Přednášející: Lukáš Duffek a Ondřej Brožek, ROWAN LEGAL Shlédnutí záznamu webináře je možné po…