Rowan Legal

Cílem webinářů je obohatit vzdělávání studentů a zároveň i předat důležitý pohled z praxe na jednotlivé právní instituty, sdílet nabyté znalosti a v neposlední řadě také zaujmout jedinečným pohledem advokátů na řešení každodenní problémů a zajímavých situací.

Témata budou přednášet renomovaní experti ze tří zapojených kanceláří ROWAN LEGAL, PRK Partners a tdpA.

Novela zákoníku práce I.

Datum konání: Čtvrtek 18.6.

Novela zákoníku práce, jejíž většina ustanovení by měla nabýt účinnosti v červenci 2020, přináší do českého pracovního práva hned několik zásadních změn a nových institutů. V rámci našeho dvojdílného webináře Vás seznámíme s nejpodstatnějšími změnami, které tato obsáhlá novela přináší….

Novela zákoníku práce II.

Datum konání: Středa 24.6.

Novela zákoníku práce, jejíž většina ustanovení by měla nabýt účinnosti v červenci 2020, přináší do českého pracovního práva několik zásadních změn a nových institutů. V rámci našeho dvojdílného webináře Vás seznámíme s nejpodstatnějšími změnami, které tato obsáhlá novela přináší. Webinář…

Novinky v právní úpravě ochrany spotřebitele

Datum konání: Čtvrtek 18.6. v 10:00

Právní úpravu ochrany spotřebitele čeká v nejbližší době řada významných změny, a to díky nové legislativě, zejména v podobě balíčku New Deal for Consumers, směrnic o prodeji zboží a o prodeji digitálního obsahu a novel občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele….

Právní minimum pro herní vývojáře

Datum konání: Čtvrtek 11.6. v 10:00

Vývoj videoher je komplexní činnost zasahující do mnoha právních oblastí. Rizika jsou vysoká a je potřeba myslet na spoustu věcí. Správné nastavení smluvních vztahů se zaměstnanci i kontraktory ušetří budoucí starosti a náklady s řešením autorskoprávních otázek. Registrace duševního vlastnictví…

Základy IT smluv

Datum konání: Středa 13.5. v 14:00

Informační technologie jsou dnes základním pilířem dobře fungujícího byznysu. Mít dobrou smlouvu s jejich dodavateli je tedy nezbytné – a je jedno, jestli Vám tvoří running aplikaci na iOS, nebo na řízení letového provozu. Provedu Vás tedy základy IT smluv…

Přípravné řízení trestní a jeho praxe

Datum konání: Pondělí 18.5. v 14:00

Pohled na přípravné řízení trestní z pohledu praktika.Povyprávíme o příhodách a zajímavostech jednotlivých vyšetřovacích úkonů a postupů ze strany OČTŘ, taktice vedení obhajoby v přípravném řízení a její přípravy, ale i spolupráce advokáta/obhájce a jeho klienta. Šedá je teorie, ale…

Obecné základy VZ s důrazem na dopady do praxe

Datum konání: Čtvrtek 21.5. v 14:00

Základy VZ si jednoduše přečtete v ZZVZ – ale to je nuda. Tady se s nimi můžete seznámit od dlouholetého praktika, interaktivně, na konkrétních příkladech. Nečekejte akademickou znalost – získáte reálnou představu, jak se například staví metro nebo jak se…

Vymáhání práv duševního vlastnictví

Datum konání: Úterý 26.5. v 14:00

Bez ochrany duševního vlastnictví se ve světě internetu neobejdeme. Představím Vám právní prostředky k jejich vymáhání, a na zajímavých příkladech z praxe si ukážeme, kdy a jak je vhodné je použít. Zapojení státních orgánů do vymáhání (ČOI, celní úřad, policie…

Obchodní společnosti a podnikatelské riziko

Datum konání: Úterý 02.6. v 14:00

Proč byste měli podnikat prostřednictvím obchodní společnosti a ne jako OSVČ?Jaké Vám to přinese výhody a jaká věřitelům rizika? Mohou mezi Vám a věřiteli vznikat konflikty zájmů? Jak je obchodní právo řeší? Mělo by vůbec? Očekávám zapojení studentů do diskuse…

Digitální stopa a zpracování osobních údajů

Datum konání: Středa 03.6. v 14:00

Co o nás ví Facebook, Google a další? Jaké technologie sledují náš pohyb na internetu? A jakým způsobem se tomu dá zabránit? A co na to všechno GDPR? Pohled praktika, druhý rok od účinnosti GDPR. Přednášející: Filip Beneš, ROWAN LEGAL…

Právní a daňové minimum při nabývání nemovitostí v ČR

Datum konání: Úterý 09.6. v 14:00

Co vše je třeba prozkoumat a vyřešit při nemovitostní transakci a jak tedy vypadá skutečná právní práce na takovém mandátu? Otázku budeme řešit jak z pohledu praktikujících advokátů, tak z pohledu odborníků na daňové otázky, bez kterých se správné řešení…

Civilní řízení – řízení v prvním stupni

Datum konání: Středa 10.6. v 14:00

Předneseme Vám ryze praktické pohledy advokáta před soudcem v civilním řízení – bez teoretických ustanovení zákona, ale se zaměřením na realitu a některé i mimoprávní aspekty. Přednášející: Lukáš Duffek a Ondřej Brožek, ROWAN LEGAL Shlédnutí záznamu webináře je možné po…