MENU

Zdroj: epravo.cz
Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský a Mgr. Marek Ćmiel

Ke konci roku 2020 byla Evropským parlamentem a Radou EU přijata směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů[1] („Směrnice“), jejímž cílem je posílení spotřebitele na trhu a ochrana před nezákonnými praktikami prostřednictvím poskytnutí adekvátních ochranných nástrojů.[2]

Tímto nástrojem má být právě zástupná žaloba, která má spotřebitelům nabídnout konkrétní instrument ochrany jejich kolektivních zájmů[3], a to nejen na vnitrostátní, ale i na evropské úrovni. Zástupnou žalobou se tak bude možno bránit i v případě, kdy obchodník porušující předpisy působí v jiném členském státě nežli dotčení spotřebitelé.[4] Benefitem takových kolektivních žalob je skutečnost, že se poškození nemusejí již samostatnými žalobami u soudu domáhat svých (mnohdy zanedbatelných) nároků, ale jednoduše budou profitovat z případného úspěšného řízení, které v jejich prospěch zahájila jiná osoba, resp. subjekt.

Celý článek naleznete zde.


Váhání za 44 miliard. Může Elon Musk odstoupit od koupě Twitteru? Cover Story a Deloitte Legal ocenily nejvýraznější české inovátory práva