MENU

Zdroj: Estav.TV

Základním dokumentem utvářejícím smluvní vztah mezi dodavatelem stavby a objednatelem je smlouva o dílo. Dle zákona nemá mnoho povinných náležitostí, ale mnohé závisí na dohodě obou stran. Podívejme se na smlouvy s advokátem Petrem Zábranským. A co když dohoda ve smlouvě není plněna dle představ? Musí se hned k soudu? Řešením může být i mediace. Záznam rozhovoru je k dispozici zde.

 


Jak předcházet sporům ve stavebnictví. Jak je předvídat a jak je řešit? Právník radí Smlouvy o dílo ve stavebnictví očima právníků: pět nejčastějších chyb objednatelů