MENU

Zdroj: estav.cz
Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

Jakých chyb se nejčastěji dopouští objednatelé staveb? Dejte si pozor na tyto zásadní. Smlouva o dílo sice dle zákona může být ústní, ale u staveb lze doporučit písemnou formu. Porušuje-li zhotovitel své povinnosti, oznamte mu to písemně. Nepodceňujte důležitost předávacího protokolu a vady vytkněte bez zbytečného odkladu.

Absence písemné smlouvy nebo smlouva nebyla šitá na míru stranám

Z právního hlediska mezi zákazníkem, tedy objednatelem, a stavební společností, tedy zhotovitelem, vzniká smluvní vztah, konkrétně založený smlouvou o dílo, ať již existuje v písemné nebo ústní formě. Smlouva tedy vznikne, i když nebyla uzavřena písemně.

Začátek spolupráce stran připomíná procházku růžovým sadem: všichni si navzájem rozumí a důvěřují, nic není problém, neboť strany mají společný cíl. Pečlivá příprava písemné smlouvy se může stranám jevit jako zbytečné zdržování, obzvlášť, když zákazník spěchá. Sice se setkáváme s případy, kdy písemná smlouva chybí úplně, nejčastějším případem však je, že strany písemnou smlouvu sice uzavřely, ale použily obecný vzor a nepřizpůsobily ho svým potřebám.

Celý článek naleznete zde.

 


Subjekty oprávněné k podání zástupné žaloby CEE Legal Matters Comparative Legal Guide: TMT 2022