Advokátní kancelář ROWAN LEGAL se dlouhodobě věnuje komplexnímu poradenství v oblastech likvidace, insolvence a restrukturalizace. Máme rozsáhlé zkušenosti s plněním funkce likvidátora a v souvislosti s likvidacemi jsme schopni poskytnout komplexní poradenství jak likvidované společnosti, tak i jejím společníkům a věřitelům.

V insolvenčních řízeních také zastupujeme naše klienty z řad věřitelů i dlužníků. Věřitelům nabízíme poradenství ve všech fázích insolvenčního řízení od podání přihlášky pohledávky po jejich zastupování v celém procesu insolvenčního řízení, včetně zastupování ve věřitelských orgánech nebo v incidenčních sporech. U dlužníka nejprve pečlivě analyzujeme finanční situaci a snažíme se přijít s nejvhodnějším řešením jeho úpadkové situace. Mnohaleté zkušenosti máme s řešením úpadku formou reorganizace, kde klientům poskytujeme mimo jiné i komplexní právní a daňovou podporu při přípravě reorganizačního plánu a souvisejících právně-finančních jednání.

Naše klienty zastupujeme i při jednáních s exekutorskými orgány a soudy a poskytujeme jim i poradenství v trestněprávních aspektech insolvenčních a exekučních řízení.
Díky úzké spolupráci právního a daňového týmu jsme schopni navrhnout pro naše klienty řešení, které je optimální jak z ekonomického, tak i právního pohledu.

Jak můžeme pomoci:

  • Výkon funkce likvidátora
  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Příprava přihlášky pohledávky a další dokumentace v souvislosti s insolvenčním řízením
  • Zastupování ve věřitelských orgánech, v incidenčních a dalších sporech
  • Analýza úpadkové situace klienta a návrh řešení
  • Komplexní právní poradenství při procesu reorganizace, včetně přípravy reorganizačního plánu
  • Asistence při vymáhání pohledávek obecně
  • Zatupování při jednání s exekutorskými orgány
  • Poradenství při restrukturalizaci společnosti

Vybrané reference:

  • Poskytujeme komplexní právní zastoupení v insolvenčním řízení úpadce OKD a.s., včetně zastupování ve věřitelských orgánech (Věřitelský výbor) a komplexního právního poradenství v insolvenční oblasti