Rowan Legal

V digitálním věku se ochrana soukromí a osobních údajů stala samostatnou právní oblastí s neustálým rozvojem a tvorbou nových technických možností.

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL jsme si takového rozvoje náležitě vědomi a snažíme se pozorně sledovat i vývoj podnikání našich klientů společně a jejich související právní potřeby. Naši klienti se zajímají o množství nových příležitostí spojených s metodami Cloud Computingu, BIG DATA, Internet of Things, využíváním biodynamických podpisů a dalších moderních technologií.

Rozsah našich služeb v oblasti ochrany soukromí a údajů je velmi extenzivní – provádíme audity a due diligence v oblasti soukromého práva, přezkoumáváme procesy interního zpracovávání údajů a pravidel, nastavujeme pravidla a směrnice pro nová zpracování, poskytujeme poradenství ve všech otázkách zpracování údajů včetně přenosu osobních údajů do zahraničí a zastupujeme své klienty při formálních řízeních i neformálních jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů v České republice.

Našim klientům radíme rovněž i v dalších odvětvích, které se zpracováváním osobních údajů souvisejí, včetně sledování zaměstnanců a ochrany soukromí zaměstnanců, zpracování a předávání údajů chráněních bankovním tajemstvím, atd. Poradenství poskytujeme klientům také při zavádění různých politik a směrnic týkajících se jejich soukromí, jmenovitě pak v oblastech se zaměřením na IT, internet obecně, sociální sítě a mnoha dalších.

V současné době zaměřujeme naši pozornost především na nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a otázky související s předáváním osobních údajů do zahraniční po zrušení systému Safe Harbor. Na tato téma pravidelně přednášíme na konferencích a pořádáme workshopy pro naše klienty.

Více o naší praxi v oblasti implementace GDPR se dozvíte na stránkách: www.GDPRcompliance.eu.

Jak můžeme pomoci:

 • Komplexní audity ochrany soukromí, přezkoumávání celkového souladu s předpisy na ochranu údajů
 • Vypracovávání a přezkoumávání oznámení o ochraně osobních údajů, souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Vypracovávání a přezkoumávání ustanovení o ochraně údajů v obchodních smlouvách, transakční dokumentaci a podobných dokumentech
 • Komplexní hloubkové rozbory zaměřené na přeshraniční přenosy a zpracovávání osobních údajů
 • Zastupování u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky, podávání oznámení o zpracování údajů a žádostí týkajících se souhlasu s přenosem osobních údajů mimo území EU
 • Vypracovávání a přezkoumávání dohod o zpracování údajů
 • Vypracovávání a přezkoumávání interních směrnic týkajících se zpracování údajů

Vybrané reference:

 • Poradenství globální společnosti se zaměřením na refundaci DPH, včetně posouzení otázek týkajících se zpracovávání osobních údajů, zákonných požadavků, dále předání údajů do zahraničí, přípravy a revize souvisejících smluv a další dokumentace
 • Poradenství italské bance v souvislosti se správou pohledávek klientů a otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů
 • Poradenství francouzské energetické společnosti ve věci ochrany osobních údajů, zavádění programu vnitřního informování, zákonných a dalších souvisejících požadavků, zastupování u Úřadu na ochranu osobních údajů
 • Poradenství bance z USA ohledně rozboru procesu získávání obchodníků, statutu jednotlivých zúčastněných společností s ohledem na český zákon na ochranu osobních údajů, příprava a revize související dokumentace
 • Poradenství skupině bank z USA v souvislosti se zpracováváním osobních údajů zaměstnanců a ostatních osobních údajů, zastupování u Úřadu na ochranu osobních údajů
 • Poskytování poradenství technologické společnosti z USA týkající se otázek souvisejících s ochranou soukromí
 • Poradenství přední logistické a přepravní společnosti stran přeshraniční ochrany osobních údajů a jejich zpracovávání, včetně poradenství ohledně zavádění a používání závazných vnitropodnikových pravidel

Data protection and privacy