Rowan Legal

Řešení sporů je dlouholetou tradiční specializací ROWAN LEGAL. Advokáti advokátní kanceláře ROWAN LEGAL zastupují klienty v různých úrovních soudních řízení a v rozhodčích řízeních již od roku 1990.

Úspěchy advokátní kanceláře ROWAN LEGAL bývají pravidelně oceňovány v soutěži Právnická firma roku. Ve specializaci Řešení sporů a arbitráže se opakovaně umísťujeme mezi předními českými a slovenskými advokátními kancelářemi. Tuto kategorii jsme vyhráli v roce 2013 na Slovensku a v roce 2014 v České republice.

Právní tým má bohaté zkušenosti z řešení sporů v rámci mezinárodních arbitráží podle různých pravidel, jako jsou ICC, ICSID, SCC, UNCITRAL, LCIA, VIAC. Specialisté ROWAN LEGAL – Miloš Olík a Vilém Podešva – působí pravidelně v rolích rozhodců. Zkušenosti z rozhodování sporů pak využívají při zastupování klientů v rolích advokátů.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL má dále bohaté zkušenosti s alternativními způsoby řešení sporů, např. mediace, negociace, adjudikace. Specialisté ROWAN LEGAL – Miloš Olík, Josef Donát a Lukáš Duffek – jsou zapsanými mediátory dle zákona č. 202/2014 Sb., o mediaci.

Naši právníci mají rovněž rozsáhlé zkušenosti se spory v oblasti ochrany mezinárodních investic. Zastupovali jsme úspěšně Českou republiku a Slovensko v několika investičních sporech a rovněž jsme pomohli několika českým investorům v zahraničí.

Advokáti ROWAN LEGAL zastupují zájmy svých klientů ve všech stádiích řešení sporů. Naším posláním je poskytnout klientovi kompletní spektrum služeb, které pomohou klientovi zabránit vzniku nebo rozšíření sporu. V případě, že spor již běží, vynakládáme maximální úsilí k jeho efektivnímu vyřešení v souladu se skutečnými zájmy klienta. K naplňování tohoto poslání nám pomáhá soustavné vzdělávání se a bohatá praxe jak v soudních sporech a rozhodčích řízeních, tak v alternativních způsobech řešení sporu.

Specialisté na řešení sporů v ROWAN LEGAL často přednášejí na konferencích a jsou autory či spoluautory odborných článků a publikací.

Jak můžeme pomoci:

 • Doporučení vhodného způsobu řešení sporů v rámci negociace, a to už ve fázi uzavírání obchodního případu
 • Právní analýza případu a doporučení procesní strategie
 • Jednání s protistranou s cílem urovnat spor smírně, včetně technik negociace a mediace
 • Zastupování klientů před soudy a rozhodčími senáty
 • Zastupování klientů u správních orgánů a soudů v České republice a EU
 • Zastupování při mezinárodních sporech týkajících se investic
 • Právní podpora při výkonu rozhodnutí
 • Právní podpora při všech formách a technikách alternativního řešení sporů

Vybrané reference:

 • Zastupování WPB Capital u českých soudů, včetně Ústavního soudu, v souvislosti s odebráním licence klienta a při řízeních na náhradu škody
 • Zastupování hl. města Prahy v realitním sporu s partnerem v podniku se společným kapitálem a ve sporu ohledně duševního vlastnictví
 • Zastupování společnosti Eurovia v řízení týkajícím se reklamace vady v záruční době při výstavbě dálnice
 • Zastupování společnosti Agrostroj Pehlřimov, a.s. se žalobou o náhradu škody vzniklé v důsledku neúspěšného zavedení systému SAP
 • Zastupování společnosti NESS Czech stran nekalé soutěže
 • Zastupování Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v soudním řízení v souvislosti s odpovědností za škody způsobené nesprávným úředním postupem
 • Zastupování společnosti ALSTOM v souvislosti s řízením u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České republiky, českých soudů a Evropského soudního dvora ve věci kartelové dohody týkající se plynem izolovaných spínacích přístrojů
 • Zastupování společnosti Actis v mezinárodním rozhodčím řízení stran přeshraničního financování s hodnotou převyšující 26 milionů euro
 • Zastupování společnosti OKD, a.s. v soudním řízení v souvislosti s nároky na smluvní pokuty a náhradu škod z titulu nekalých obchodních praktik s hodnotou převyšující 11 milionů euro
 • Zastupování Ministerstva financí Slovenské republiky v mezinárodním sporu v oblasti investic do veřejného zdravotního pojištění

Řešení sporů a arbitráže