Rowan Legal

V kanceláři ROWAN LEGAL poskytujeme celou škálu komplexních právních služeb klientům v oblasti stavebnictví a nemovitostí.

Naše práce v oblasti stavebnictví zahrnuje mimo jiné i poradenství majitelům nemovitostí, developerům, dodavatelům i subdodavatelům, obcím a dalším orgánům veřejné správy. Našim klientům radíme ve všech záležitostech týkajících se stavebnictví a výstavby nemovitostí, zastupujeme je ve správních řízeních, stejně jako při vyjednávání smluv. Máme rozsáhlé zkušenosti s pravidly FIDIC jak z hlediska vyjednávání, tak i ve všech fázích vícestupňového řešení sporů.

V oblasti nemovitostí radíme našim klientům s veškerými záležitostmi souvisejícími s komplexními i dílčími projekty a obchodními případy, včetně poradenství při vyjednávání a přípravě smluv, due diligence, poradenství týkající se nejvhodnější struktury obchodního případu a asistence při vyjednáváních souvisejících s finančními aspekty projektu.

V případě sporů pak naše klienty zastupujeme ve všech fázích a úrovních řešení sporů. Více informací najdete v sekci Řešení sporů a rozhodčí řízení.

Jak můžeme pomoci:

 • Vyjednávání a vypracovávání návrhů smluv o dílo ve výstavbě
 • Příprava smluvní dokumentace včetně posouzení vlivu zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Poradenství a zastupování při stavebních řízeních
 • Vyjednávání a vypracovávání návrhů kupních smluv a projektových smluv
 • Due diligence u nemovitostí, jak bytových, tak i nebytových
 • Vyjednávání a vypracovávání návrhů smluv na pronájem bytových i nebytových prostor
 • Komplexní podpora klienta při uplatňování nároků (tzv. claim management) dle pravidel FIDIC
 • Zastupování ve všech fázích a úrovních řešení sporů

Vybrané reference:

 • Zastupování společnosti AREA TZB, která patří mezi dobře známé tuzemské stavební firmy, ve sporech proti dodavatelům i odběratelům
 • Zastupování AŽD Praha při několika soudních řízeních v souvislosti s nárokem, který klient vznesl v důsledku porušení smlouvy o dílo na straně zhotovitele
 • Poradenství městské části Praha 8 ohledně projektu Centrum Palmovka – návrh a výstavba nové radnice s nebytovými i bytovými prostory, společně s jejich následnou správou s poskytováním příslušných služeb, včetně vypracování smlouvy a postupu zadání zakázky
 • Komplexní právní podpora pro společnost Tenis Votice, a.s. v rámci výstavby multifunkčního komplexu ve Voticích v souvislosti s nákupem pozemku a následnou výstavbou
 • Zastupování Státního pozemkového úřadu v mnoha právních řízeních ve věci restitučních nároků na majetek ve vlastnictví státu

Design and build