MENU
Rowan Legal
  • machalkova@rowan.legal

Alžběta Bortlová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Chemické fakulty Vysokého učení technického v Brně. V rámci studia práv absolvovala zahraniční studijní pobyt na Tsinghua University v Pekingu. Dlouhodobě se věnuje právu životního prostředí, zejména problematice právního statusu implantátů v tělech zemřelých. Za svou práci SVOČ věnující se právním aspektům recyklace po kremaci získala cenu děkanky právnické fakulty. Během studií pracovala mimo jiné jako stážistka na Nejvyšším správním soudě v Brně.

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL se specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména na právo veřejných zakázek a energetické právo. V rámci této specializace poskytuje poradenství především v souvislosti s provozováním vodovodů a kanalizací a nakládáním s odpady. Alžběta se také věnuje tvorbě právních analýz a stanovisek, jakož i poskytování právní podpory při obhajobě zájmů zadavatelů i uchazečů v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví.

 

Titul: Co se děje s umělými klouby našich prarodičů aneb právní status implantátů v tělech zemřelých
Vydavatel: Právo21
Datum vydání: 05/2021

 

Cena děkanky právnické fakulty Masarykovy univerzity za práci SVOČ (2019)

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Období: 2015–2020
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Tsinghua University, the Faculty of Law, Beijing
Období: 9/2019–2/2020
Obor studia: Mezinárodní právo, mezinárodní arbitráž

Škola: Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně
Období: 2015–2018
Obor studia: Biotechnologie

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient (2/2021– současnost)

Společnost: European Data Project s. r. o.
Pozice: Podniková právnička (10/2020–12/2020)

Společnost: Nejvyšší správní soud
Pozice: Stážistka (2/2020–8/2020)

Společnost: Giese & Partner, s. r. o.
Pozice: Stážistka (7/2019–8/2019)

Společnost: KM legal, advokátní kancelář
Pozice: Právní asistentka (2/2018–7/2019)

Společnost: Exekutorský úřad Mgr. Jaroslav Homola
Pozice: Právní asistentka (9/2016–11/2017)