MENU
Rowan Legal
  • zizkova@rowan.legal

Andrea se při studiu specializovala převážně na daňovou problematiku v oblasti fyzických osob.

Andrea v naší advokátní kanceláři získává další zkušenosti z praxe v různorodých daňových oblastech. Spolupracuje s daňovým týmem při správě daňových povinností klientů. Dále se mimo jiné zabývá zpracováním ekonomických a účetních rozborů nebo také přípravou podkladů pro zpracování odborných stanovisek v oblasti daňového práva. Andrea absolvovala Vysokou školu ekonomie a managementu, kde v roce 2023 získala titul Ing.

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Daňový specialista (08/2023–dosud)

Pracovní zkušenosti

Škola: Vysoká škola ekonomie a managementu
Obor studia: Ekonomika a management podniku