MENU
Rowan Legal
  • brychova@rowan.legal

Anna-Marie je studentkou druhého ročníku Právnické fakulty UK. Při studiu se nejvíce zajímá o trestní a občanské právo a právo k duševnímu vlastnictví.

V naší advokátní kanceláři se Anna-Marie věnuje však všem právním odvětvím, a učí se tak novým věcem. Nyní se nově zaměřuje na právo nemovitostí a stavebnictví, s čímž doposud nepřišla do styku, tak nabírá nové zkušenosti i v této oblasti. Anna-Marie do advokátní kanceláře přišla v roce 2022. Je to její první zkušenost s prací v advokátní kanceláři.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze, současnost
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Paralegal (11/2022–současnost)