Rowan Legal
  • kozar@rowan.legal

Michal Kožár je specialistou v oblasti veřejných investic. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky.

Michal Kožár má hluboké zkušenosti v oblasti práva veřejných zakázek a správního práva, a to mj. díky svému předchozímu působení na Ministerstvu pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v pozici ředitele Odboru veřejných zakázek, jedinečné zkušenosti a know-how, spojené zejména s kontrolou zadávacích řízení, komplexní dokumentací zadavatele a s metodickým řešením dílčích otázek. Michal se podílel na přípravě několika právních předpisů vztahujících se k zadávání veřejných zakázek, zejména v oblasti obrany a bezpečnosti, mimo jiné však i na přípravě nového zákona o zadávání veřejných zakázek, a to jako spoluautor některých ustanovení, tak v rámci připomínkování návrhu zákona.

Mezi další oblasti práva, kterým se Michal aktivně věnuje, lze zařadit evropské právo, právo na ochranu hospodářské soutěže a v neposlední řadě legislativní proces.

Michal Kožár je rovněž aktivní v oblasti lektorské činnosti související s problematikou veřejných zakázek.

Vzdělání

Škola: University College Cork, Faculty of Law
Obor studia: Law

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokát (07/2018 – současnost)
  • Koncipient (11/2015 – 07/2018)

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Ředitel odboru veřejných zakázek
Období: 07/2014 – 09/2015

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Ředitel odboru právních analýz
Období: 09/2013 – 06/2014

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Manažer projektu „Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů“
Období: 02/2013 – 01/2014

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Ředitel odboru veřejných zakázek
Období: 01/2013 – 08/2013

Společnost: Ministerstvo pro místní rozvoj
Pozice: Právník
Období: 03/2010 – 11/2011

Společnost: JUDr. Veronika Ordnungová
Pozice: Paralegal
Období: 03/2007 – 11/2008