MENU
Rowan Legal
  • simkovab@rowan.legal

Barbora se v rámci týmu ROWAN LEGAL specializuje na sporovou agendu a podílí se na zastupování klientů v soudních, rozhodčích i správních řízeních.
Barbora se dále věnuje civilní sporné agendě se zaměřením zejména na obchodně-právní vztahy, insolvence, stavební právo a práva k nemovitostem včetně smluvní agendy. Dále se Barbora zabývá sporovou agendou se zaměřením na právní vztahy založené na smluvních podmínkách FIDIC.
Barbora má zkušenosti z předchozího působení v advokátní kanceláři s generální praxí. V rámci studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně absolvovala studijní pobyt na University of Helsinki ve Finsku, kde se věnovala zejména studiu mezinárodního práva soukromého a studiu mediace a rozhodčího řízení.

Podílí se na zastupování klienta v restitučních sporech podle zákona o církevních restitucích a zákona o půdě ve věci vydání historicky odňatých pozemků. Poskytování právního poradenství při posuzování překážek převoditelnosti církvemi požadovaných nemovitostí.

Je členem týmu, který poskytuje klientovi, jakožto ručiteli, komplexní právní poradenství v řízeních týkajících se soudního prodeje zástavy, směnečných řízeních, řízeních o zaplacení, jakož i exekučních řízeních, které jsou vedeny vůči klientovi za účelem vymožení pohledávky z úvěrové smlouvy ve výši cca 119 mil. Kč.

Podílí se na zastupování klienta v sporech týkajících se hlavní činnosti klienta – vlastnictví vodohospodářské infrastruktury, zejména sporům o pozemky, o zřízení a existenci zákonného věcného břemene a o odstranění vodohospodářské infrastruktury.

Podílí se na zastupování klienta, stavební společnosti, v jejím připravovaném sporu vyplývajícím ze smlouvy založené na smluvních podmínkách FIDIC v hodnotě cca 180 mil. Kč. Klientovi poskytuje komplexní poradenství a služby, včetně strategie a plánování.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Období: 2013–2018; ukončeno složením státní závěrečné zkoušky
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: University of Helsinki
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Junior Lawyer (11/2018 – současnost)

Společnost: Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: paralegal
Období: 08/2017 – 08/2018

Společnost: Advokátní kancelář RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI
Pozice: paralegal
Období: 05/2015 –12/2016