Rowan Legal
  • lichnovsky@rowan.legal

Bohuslav Lichnovský je vedoucím advokátem specializací práva duševního vlastnictví a smluvního práva ROWAN LEGAL. Vedle toho se zaměřuje na právo ochrany osobních údajů a soukromí. Bohuslav se podílel na vedení klíčových sporů v oblasti práva duševního vlastnictví a poskytoval právní podporu při přípravě detailní smluvní dokumentace pro celou řadu největších ICT projektů. Vedle tohoto se zaměřuje na ochranu oznamovatelů. Bohuslav je certifikován jako Fellow of information privacy (FIP) organizace IAPP a je spoluautorem dvou komentářů ke GDPR (2017 a 2018, Wolters Kluwer) a komentáře k zákonu o zpracování osobních údajů (2019, Wolters Kluwer). Bohuslav je také držitelem cerfitikátu PRINCE2 a zkušenosti takto získané používá v rozsáhlých projektech.

Bohuslav vystudoval právo na Masarykově univerzitě (Mgr.) a právo duševního vlastnictví na University of London (LL.M.).

Připravoval smluvní dokumentaci pro projekt komplexního přechodu na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury a přípravy nové provozní smlouvy v hodnotě několika miliard korun ročně pro klienta Severočeská vodárenská společnost a.s. (2015–2016).

Poskytoval právní podporu při analýze uzavřených smluv z oblasti ICT a přípravě smluv pro komplexní implementaci nového ICT řešení v hodnotě několika desítek milionů korun pro klienta Česká advokátní komora (2016).

Připravoval smluvní dokumentaci pro poskytování cloudových e-mailových služeb v USA pro klienta IceWarp Services s.r.o. (2016).

Poskytoval právní podporu významné společnosti poskytující služby informačních a komunikačních technologií při přípravě nabídek a analýze zadávacích podmínek v rámci několika desítek veřejných zakázek z oblasti ICT.

Podílel se na přípravě vzorové smluvní dokumentace z oblasti práva ICT dle nového občanského zákoníku pro klienta T-Mobile Czech Republic a.s.

Poskytoval právní podporu při tvorbě smluvní dokumentace na poskytování služeb komplexního outsourcingu služeb z oblasti ICT v hodnotě několika stovek milionů korun za rok pro klienta T-Mobile Czech Republic a.s.

Připravoval RFP a smluvní dokumentaci pro významnou bankovní instituci v rámci zakázky na poskytování Telco služeb v zemích střední a východní Evropy.

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáním veřejné zakázky s hodnotou přesahující 1.800 mil. Kč bez DPH pro klienta Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, celkem 4 veřejné zakázky na agendové systémy tzv. Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Připravoval smluvní dokumentaci pro zakázky klienta Česká republika – Ministerstvo vnitra – na poskytování služeb komunikační infrastruktury v hodnotě několika miliard korun a poskytnul právní analýzu možnosti zadání těchto zakázek v režimu in-house výjimky a horizontální spolupráce.

Poskytoval právní podporu klientovi Zurich Insurance Company při posouzení možného zapojení v oblasti out-of-territory insurance a asistence při přípravě smluvní dokumentace společného produktu české a švýcarské pojišťovny.

Titul: Komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (člen zpracovatelského kolektivu)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2019

Titul: Komentář GDPR , druhá edice (člen zpracovatelského kolektivu)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2018

Titul: Komentář GDPR (člen zpracovatelského kolektivu)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2017

Titul: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.), komentář (člen zpracovatelského kolektivu)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2015

Titul: Význam investic v arbitrážích podle mezinárodních smluv o ochraně investic
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 2012

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity
Období: 2008-2013
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: University of London
Období: 2016-2019
Obor studia: Intellectual property law

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát
Období:

  • Advokát (10/2016 – současnost)
  • Koncipient (01/2013 – 09/2016)

Popis pracovní pozice: Specializuje se na oblast práva ICT, zejména tvorbu smluvní dokumentace a realizaci komplexních ICT projektů, právo bankovní a finanční regulace a právo veřejných zakázek.

Společnost: Sa & Sa, Ankara, Turkey
Pozice: Letní stáž
Období: 06/2012 – 07/2012

Společnost: Gottweis & Partner, Brno
Pozice: Externí spolupráce při překladech právních dokumentů z oblasti mezinárodních investic
Období: 09/2011 – 01/2012

Společnost: Allen & Overy LLP, Praha
Pozice: Letní stáž
Období: 07/2011