MENU
Rowan Legal
  • netrval@rowan.legal

Daniel se specializuje na poradenství v oblasti veřejného práva. Zaměřuje se převážně na oblast správních litigací, hospodářské soutěže a regulatoriky.

Daniel úspěšně dokončil studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2022 a svou koncipientskou praxi zahájil u Rowan Legal. Již během studií se zaměřoval převážně na otázky veřejného práva, kterým se věnoval při svých předchozích pracovních zkušenostech i při organizaci vzdělávacích projektů v neziskové sféře.

Daniel využívá své zkušenosti z působení ve státní správě a neziskovém i soukromém sektoru k právnímu poradenství pro klienty ze soukromé i veřejné sféry. Poskytuje poradenství domácí i zahraniční klientele, v českém i anglickém jazyce.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2022
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient (09/2022–současnost)

Společnost: Frank Bold Society, z. s. – Rekonstrukce státu
Pozice: Právník (03/2022–08/2022)

Společnost: Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Pozice: Odborný rada – právník (04/2020–02/2022)

Společnost: Leo Express
Pozice: Public Affairs & Legal Assistant (03/2017–03/2020)