Rowan Legal
  • kolarova@rowan.legal

Irena Kolárová se v rámci týmu ROWAN LEGAL specializuje na oblast M&A, korporátního a obchodního práva.

Irena Kolárová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a dále studovala v rámci programu Erasmus na Erasmus University Rotterdam v Nizozemí se zaměřením na mezinárodní obchod.

V minulosti Irena Kolárová pracovala jako advokátka ve významných předních českých kancelářích a mezinárodní kanceláři přidružené k poradenské společnosti velké 4. V rámci secondmentu strávila více než rok u developerské společnosti. V rámci své praxe působila i jako firemní právník pro významného českého výrobce motorů a motocyklů. Poskytuje právní poradenství klientům působícím v různých sektorech včetně automobilového průmyslu, maloobchodu, farmaceutického průmyslu, energetického sektoru, developmentu nemovitostí, e-commerce a šperkařství.

Ve své praxi získala rozsáhlé zkušenosti při lokálních i přeshraničních transakcích a přeměnách společností včetně komplexních rozdělení společností, přeshraničních fúzí a přemístění sídel. Irena poskytuje poradenství svým klientům též v průběhu procesu vyhledávání investorů při prodeji společností v problematické situaci, v průběhu procesu insolvence nebo reorganizačního procesu. Funguje též jako likvidátorka společností.

Irena Kolárová též asistuje svým klientům při předávání rodinných firem.

Korporátní právo / M&A

Poskytovala komplexní právní poradenství pro skupinu EPH/EPI v souvislosti s přeměnami realizovanými ve skupině, včetně komplexní přeshraniční fúze za účasti několika jurisdikcí.

Poskytovala právní poradenství a vedla tým při komplexním rozštěpení významné skupiny působící v oblasti e-commerce v hodnotě několika miliard korun českých.

Poskytovala a vedla tým poskytující právní poradenství pro významnou developerskou skupinu v souvislosti s mnoha komplexními přeměnami realizovanými v průběhu 7 let.

Poskytovala komplexní právní poradenství při prodeji předního českého výrobce bylinných čajů LEROS a.s.

Poskytovala komplexní právní poradenství investorovi při plánované akvizici známého fotbalového klubu a fotbalového stadionu včetně due diligence a přípravy související transakční dokumentace.

Poskytovala právní poradenství významnému českému výrobci luxusních šperků při akvizici jiné významné šperkařské společnosti.

Poskytovala právní poradenství významnému českému výrobci nemocničních lůžek v průběhu akvizice výrobce zdravotnické techniky.

Poskytovala komplexní právní poradenství nadnárodnímu hotelovému řetězci při poskytování nepeněžitých vkladů do lokální společnosti.

Poskytovala právní poradenství významné nadnárodní skupině působící v oblasti chladících zařízení při několika přeshraničních převodech vybraného majetku i celých závodů v hodnotě desítek milionů EUR.

Poskytovala právní poradenství nadnárodní nemovitostní společnosti při akvizicích brownfields v České republice.

Poskytovala právní poradenství konsorciu dodavatelů v oblasti veřejné hromadné dopravy při nastavení vzájemných smluvních vztahů při budování vozového depa včetně přípravy a vyjednávání smluvní dokumentace.

Poskytovala komplexní právní poradenství v souvislosti se strukturováním, přípravou a realizací divestice a souvisejícího rozdělení výrobní skupiny v rámci EU působící v oblasti techniky pro těžbu a dobývání a koordinovala poradce v několika jurisdikcích.

Poskytovala právní poradenství nemovitostní společnosti při změně právní formy na evropskou společnost a následném přemístění sídla do Rumunska.

Poskytovala právní poradenství nadnárodní společnosti poskytující služby v oblasti pojištění při přeshraničním přemístění sídla do České republiky.

Poskytovala právní poradenství nemovitostní společnosti při založení evropské společnosti přeshraniční fúzí.

Poskytovala právní poradenství finské poštovní společnosti se státní účastí při přeshraniční fúzi z Čech do Finska.

Poskytovala právní poradenství německému koncernu působícím v oblasti automobilového průmyslu při několika akvizicích nemovitostí a brownfields od municipalit.

Poskytovala právní poradenství církevní společnosti při specifické nemovitostní interní právní prověrce s významnými majetky na území České republiky.

Poskytovala právní poradenství dánskému investičnímu fondu při akvizici fotovoltaické elektrárny (7 MV).

Insolvence

Poskytovala komplexní právní poradenství v souvislosti s reorganizací generického výrobce léčiv.

Poskytovala právní poradenství vlastníkům fotovoltaické elektrárny v průběhu insolvenčního řízení včetně asistence při vyjednávání s potenciálními investory.

Poskytovala právní poradenství společnosti působící v oblasti strojírenské výroby v průběhu vstupu investora v době hrozící insolvence společnosti včetně strukturování vstupu investora a přípravy související právní dokumentace.

Jiné

Poskytovala právní poradenství přednímu českému nemovitostnímu developerovi při výstavbě logistické haly v hodnotě CZK 100.000.000 včetně přípravy souvisejících smluv o dílo.

Titul: Uvolněte podíl, prosím…
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 07/2016

Titul: Insolvenční šablonka
Vydavatel: Právní rádce on-line
Datum vydání: 03/2017

Titul: Místo peněz sud piva nebo kamion šroubků? Firmy mohou vyplácet dividendy v naturáliích
Vydavatel: Právní rádce on-line
Datum vydání: 02/2016

Titul: Neslibujte nesplnitelné. Odpovědnost vzniká už před uzavřením smlouvy
Vydavatel: Ekonom rekodifikace on-line
Datum vydání: 06/2015

Titul: Jaká jsou omezení při výplatě jiných vlastních zdrojů? Firmy mohou mít problém
Vydavatel: Ekonom rekodifikace on-line
Datum vydání: 05/2015

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Období: září 2000–květen 2005,
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulta Erasmus University Rotterdam, Netherlands
Období: září 2004–prosinec 2004,

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL
Pozice: advokát
Období: 02/2019 – současnost

Společnost: KPMG LEGAL s.r.o.
Pozice: advokát
Období: 02/2012 – 01/2019

Společnost: Weinhold Legal v.o.s.
Pozice: advokát
Období: 01/2007 – 12/2011

Společnost: VFH Vašíček a partneři s.r.o.
Pozice: koncipient
Období: 09/2006 – 12/2006

Společnost: BLATA s.r.o., výrobce motorů a motocyklů
Pozice: firemní právník
Období: 07/2005-8/2006

Společnost: Vrbka, Štetina, Keznikl
Pozice: právní student
Období: 07/2002

Společnost: Home Fin s.r.o., finanční poradenství a nemovitosti
Pozice: makléř
Období: 1999 – 2002