MENU
Rowan Legal
  • konas@rowan.legal

Jakub se zaměřuje jak na trestní právo, tak na problematiku civilních a správních litigací.

Během svého působení v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL se Jakub v rámci sekce DR věnuje především vyvlastňovací agendě a s tím souvisejícím správním litigacím. Spolupracuje také na tvorbě právních analýz, podkladů a podání v oblasti civilního a trestního práva.

Jakub je nyní studentem třetího ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě trestního, ústavního a správního práva se rád věnuje historii, studiu cizích jazyků a příležitostnému politickému angažmá.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze, 2020–

Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice: Paralegal (02/2022–dosud)