MENU
Rowan Legal
  • mekota@rowan.legal

Jan Měkota vede soutěžní specializaci ROWAN LEGAL. Ve své praxi se věnuje všem oblastem soutěžního práva. Zaměřuje se zejména na poradenství klientům působícím v ICT, stavebnictví či v regulovaných odvětvích, jako jsou telekomunikace, energetika nebo e-commerce.

Vedle zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Evropskou komisí a dalšími soutěžními orgány se Jan věnuje i oblasti soutěžní prevence a compliance. Dlouhodobě se tak podílí na tvorbě a implementaci vnitřních compliance management systémů. Součástí agendy soutěžní specializace vedené Janem Měkotou je rovněž poradenství a zastupování spojené se soukromoprávním vymáháním soutěžního práva či s problematikou regulace veřejné podpory. V neposlední řadě se Jan zabývá též problematikou distribučních modelů a distribučních systémů, převážně pro klienty působící v oblasti HW a SW dodávek.

Vedle soutěžního poradenství se Jan Měkota podílí na komplexních projektech (např. provozních transformacích či zakládání společných podniků) klientů ROWAN LEGAL působících v regulovaných odvětvích, zejména v oblasti vodárenství, energetiky, teplárenství či odpadového hospodářství.

Jan Měkota je členem předsednictva komise pro hospodářskou soutěž při ICC.

Zastupuje provozovatele portálu Heureka v řízení o žalobě na náhradu škody způsobené zneužitím dominantního postavení ze strany společnosti Google (2020–doposud).

Vede právní tým podílející se na zastupování společnosti O2 Czech Republic v řízení vedeném Evropskou komisí ohledně možného poskytnutí nedovolené veřejné podpory v souvislosti se stanovením podmínek aukce kmitočtových pásem pro 5G sítě (2020–doposud).

Zastupuje klienty působící v odvětví elektromontážních prací a energetického stavitelství v řízení před českými i zahraničními soutěžními orgány. Úspěšně vedl zastupování klientů EGEM a PROFI EMG v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajné kartelové dohody v zakázce provozovatele distribuční soustavy, kde bylo dosaženo zastavení řízení bez jakýchkoli sankcí či negativních následků (2018–doposud).

Zastupuje předního světového výrobce síťových technologií v šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci souladu podmínek partnerského programu (systému selektivní distribuce) z hlediska soutěžního i zakázkového práva (2020–doposud).

Vedl právní tým podílející se na zastupování společnosti O2 Czech Republic v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajné kartelové dohody (2018–doposud).

Podešva, V. a kol., Zákon o zadávání veřejných zakázek – komentář, Wolters Kluwer, 2016, spoluautor

Chambers and Partners Europe 2023 – Competiton/Antitrust (Associate to Watch)

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011
Obor studia:  Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: se zaměřením na oblast veřejných investic a hospodářské soutěže

  • Partner (07/2022–současnost)
  • Managing Associate (10/2019–06/2022)
  • Associate (08/2017–09/2019)
  • Junior Lawyer (09/2013–07/2017)

Společnost: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Pozice: Právník  (2012–2013)

Společnost: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Pozice: Právník (2011–2013)