Rowan Legal
  • novotny@rowan.legal

Jan Novotný působí v ROWAN LEGAL na pozici junior associate a věnuje se zejména M&A, korporátnímu právu a obchodním transakcím, a to předně v oblasti dynamického sektoru technologií, e-commerce a průmyslu.
Podílí se na právním poradenství zahrnujícím rozsáhlé akviziční projekty, komplexní venture kapitálové investice a další transakce v sektoru sdílené ekonomiky. Získal taktéž rozsáhle zkušenosti v oblasti lokáních i přeshraničních přeměn.
Mimo svou M&A a korporátní praxi se Jan taktéž zaměřuje na oblast mezinárodních obchodních transakcí, a to předně v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu.
Jan získával akademické zkušenosti v USA a ve Velké Británii a je absolventem magisterského programu Právnické fakulty v Univerzity Karlovy v Praze a LL.M. programu na holandské Erasmus University Rotterdam.

Poskytuje právní poradenství v oblasti M&A pro jednu z nejvýznamnějších venture kapitálových společností v CEE regionu. Podílel se na právním poradenství pro skupinu EPH/EPI v souvislosti s akvizicí skupiny ŠKODA TRANSPORTATION.

Podílel se na právním poradenství pro soukromou vzdělávací skupinu EDUA Group v souvislosti s akvizicí James Cook Languages v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Podílel se na komplexním přeshraničím projektu akvizice a restrukturalizace s celosvětovým dopadem probíhajícím v sektoru klinického výzkumu a farmacie, přičemž souhrnná hodnota transakce dosáhla 1.2 miliardy dolarů.

Poskytoval právní poradenství při přeshraniční akviziční transakci v regionu střední a východní Evropy v oblasti potravinářského průmyslu a zemědělství.

Podílel se na právním poradenství pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., projekt „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“. Poskytnutí komplexní právní služby související s realizací uvedeného projektu s hodnotou desítek mld. Kč bez DPH.

Podílí se na komplexním akvizičním právním poradenství pro významný private equity fond, a to předně v oblasti průmyslu.

Podílí se na dlouhodobém korporátním poradenství společností v soukromém sektoru, a to i v oblasti přeměn a přeshraničních přeměn.

Poskytoval právní služby při koupi těžební technologie v hodnotě několik milionů dolarů.

Vzdělání

Škola: Erasmus University Rotterdam
Období: ukončeno 2017, obor Commercial and Company Law, titul LL.M.
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Období: ukončeno 2016, obor právo, titul Mgr.
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: University of East Anglia
Období: 2014, Erasmus program
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Junior associate, 10/2017–současnost

Společnost: Butiková kancelář se zaměřením na venture kapitálové investice
Pozice: Junior associate
Období: 1/2016–8/2016