MENU
Rowan Legal
  • ganger@rowan.legal

Jiří působí v týmu ROWAN LEGAL na pozici Junior Lawyer a ve své praxi se zaměřuje zejména na korporátní právo, M&A, závazkové právo a pracovní právo, kde nasbíral řadu zajímavých zkušeností.
Jiří se ve své praxi podílel na přípravě korporátní a transakční dokumentace a dokumentace z oblastí M&A, real estate, pracovního práva, jakož i na přípravě právních analýz, due diligence a compliance.
Jiří má zkušenosti také z veřejného sektoru, a to zejména s přípravou právní dokumentace z oblasti veřejných zakázek.
Vedle poskytování právních služeb je Jiří rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem korporátního a závazkového práva.
Jiří je úspěšným absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde získal magisterský titul. Následně absolvoval s vynikajícím hodnocením postgraduální studijní program LL.M., specializovaný na sportovní právo, který je organizovaný Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Poskytování komplexního právního poradenství při sofistikované restrukturalizaci skupiny s největší e-commerce platformou ve střední a východní Evropě, s obratem přes 600 milionů EUR ročně. Přeměna se uskutečnila na základě projektu rozdělení ve formě rozštěpení a fúze ve formě sloučení.

Spolupracoval při poskytování právního servisu klientovi, který patří mezi lídry na trhu zabývajícím se odpadovým hospodářstvím s ročním obratem 5 miliard korun. Jiří se podílel se na přípravě právních analýz a odborných stanovisek, včetně revize více než 350 smluv a vytváření nové smluvní dokumentace pro celou skupinu.

Poskytoval právní podporu klientovi působící v oblasti price-comparison a je členem skupiny, která je největším cenovým srovnávačem v Evropě. Jiří se podílel na přípravě dokumentace pro vydání akcií a právního poradenství související s postavením klienta, jako subjektu veřejného zájmu, včetně revize a přípravy veškeré korporátní dokumentace s tím spojené.

Podílel se na přípravě dokumentace v souvislosti s vnitřní restrukturalizací klienta a s tím spojené emise zvláštních druhů cenných papírů, úpravy pravidel pro rozdělení zisku, přípravu emisních podmínek, včetně přípravy veškerých smluv a další korporátní dokumentace s tím související.

Podílí se na poskytování komplexního právního poradenství společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., a na přípravě, organizaci a realizaci řádných valných hromad, majícího více než 450 akcionářů z řad měst a obcí, včetně přípravy veškeré nezbytné dokumentace.

Podílel se na poskytování právních služeb investiční společnosti, která realizuje investice v hodnotě 1 miliardy korun, ve vztahu k rozdělení a převodu podílu a investičních cenných papírů společníka v investiční společnosti, včetně přípravy smluv a veškeré s tím spojené korporátní dokumentace.

Titul: Na co se zaměřit při due diligence sportovního klubu (Spoluautor)
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 01/2020

Titul: Právo na informace v kapitálových společnostech (Spoluautor)
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 10/2020

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor studia: Sportovní právo (LL.M.)

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor studia: Právo a právní věda (Mgr.)

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient
Období: 07/2019 – současnost

Společnost: KAPRAIN Services a.s.,
Pozice: Advokátní koncipient
Období: 11/2018 – 02/2019

Společnost: HAJDUK & PARTNERS s.r.o.
Pozice: Právní asistent
Období: 10/2016 – 10/2018

Společnost: Rektorát Masarykovy Univerzity – Odbor veřejných zakázek
Pozice:  Právní asistent
Období: 04/2014 – 09/2016