MENU
Rowan Legal
  • harnach@rowan.legal

Jiří je specialistou na procesní právo veřejných zakázek a na oblast veřejných investic. V rámci kanceláře je hlavním garantem procesního poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky, a to ve všech krocích navazujících na rozhodování zadavatele, při zastupování v rámci správního řízení před ÚOHS a před správními soudy.

Jiří má téměř 20leté zkušenosti s právem veřejných zakázek a poskytováním právní podpory při obhajobě zájmů zadavatelů i uchazečů v procesu zadávání veřejných zakázek, a to v mnoha významných projektech (z oblasti ICT, vodohospodářského majetku, odpadového hospodářství, stavebnictví apod.), jejichž hodnota dosahovala miliard Kč. Poskytuje dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí a zkušenosti má také s přípravou zadávacích podmínek a nabídek.

Jiří publikuje v odborných periodikách práva veřejných zakázek, vystupuje na odborných konferencích, webinářích a podobně, a je spoluautorem Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek z roku 2016.

Mezi další oblasti práva, kterým se věnuje, lze zařadit obecně správní právo, právo svobodného přístupu k informacím a legislativní proces.

Právní zastoupení a komplexní právní podpora Dopravního podniku hlavního města Prahy při realizaci prvního úseku metra D Pankrác–Olbrachtova. Jednalose o VZna stavební práce a na geomonitoring a pasportizaci, v souhrnné hodnotěcca 25 miliard Kč. Právní podpora zahrnovala i zastoupení v řízení před ÚOHS a před správními soudy.

Právní zastoupení a komplexní právní podpora hlavního města Prahy při nastavení nového konceptu zajišťování správy veřejného osvětlení na území hlavního města prostřednictvím tzv. „in-house“ spolupráce, a to včetně zastupování v správnícha soudních řízeních vedených s předchozím poskytovatelem těchtoslužeb, společností z koncernu ELTODO. Hodnota sporu cca 166 mil. Kč bez DPH.

Vedení zadávacích řízení Dopravního podniku hlavního města Prahy na dílčí přípravné práce výstavby metra D a výstavbu metra D.

Právní zastoupení společnosti Skytoll CZ ve věci prodloužení smlouvy na provozování elektronického mýta v roce 2016.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Česká republika – Ministerstvo zemědělství související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Provoz a rozvoj eAGRI a související aplikační infrastruktury“ s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH.

Zákon o zadávání veřejných zakázek – komentář, Wolters Kluwer, 2016, spoluautor

Jako jeden z vedoucích členů týmu se podílel na získání ocenění Právnická firma roku pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. – vítěz mj. kategorie Veřejné zakázky pro rok 2013, 2017 a 2022.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2000
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:        

  • Counsel (07/2021–současnost)
  • Advokát / Managing Associate (04/2020–06/2021)
  • Advokát / Senior Associate (01/2016–03/2020)
  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (10/2011–12/2015)

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice:

  • Tajemník rozkladové komise předsedy ÚOHS na úseku veřejných zakázek (05/2001–04/2009)
  • Ředitel Legislativně-právního odboru ÚOHS, (05/2009–09/2011)
  • Člen rozkladové komise předsedy ÚOHS (05/2001–09/2011)