Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal
  • orsulik@rowan.legal

David se v týmu ROWAN LEGAL věnuje především oblasti soutěžního práva, v rámci které má zkušenosti s poskytováním právní podpory klientům v celém spektru soutěžně-právních aspektů. V rámci této specializace se David podílí na poskytování právního poradenství klientům ve věcech zakázaných (kartelových) dohod a zneužívání dominantního postavení, ať již v souvislosti s jejich každodenní obchodní činností, nebo při přípravě a vývoji nových produktů. David se dále podílí také na zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí, a to jak v řízeních týkajících se spojování soutěžitelů, tak v řízeních o zakázaných (kartelových) dohodách a zneužití dominantního postavení. Klienti, jimž David poskytuje právní poradenství v otázkách práva hospodářské soutěže, působí zejména v oblasti informačních technologií, bankovnictví či farmacie.

Vedle soutěžního práva se David specializuje také na oblast bankovního a finančního práva, v rámci které se David zaměřuje především na právní aspekty spojené s realizací inovativních řešení ve finančním sektoru. David má zejména zkušenosti s poskytováním právního poradenství v oblasti regulace platebních služeb se zaměřením na implementaci požadavků směrnice PSD2, a to klientům z řad bankovních i nebankovních poskytovatelů platebních služeb.

V rámci této specializace se však David aktivně věnuje také právnímu poradenství v souvislosti s regulací poskytování spotřebitelských úvěrů, služeb v oblasti kapitálových trhů, investičních fondů, nebo v otázce plnění povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML).

Poskytoval právní poradenství týkající se možného zneužití dominantního postavení s potenciální hodnotou souvisejících sporů v řádu miliard Kč přednímu operátorovi poskytujícímu telekomunikační služby.

Podílel se na zastupování českého poskytovatele telekomunikačních služeb při podání námitek proti spojení, jehož povolení bylo předmětem řízení před Evropskou komisí.

Podílel se na zastupování v řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajného uzavření zakázané (kartelové) dohody, v němž hrozilo uložení sankce ve výši stovek milionů Kč. Zastupování skončilo úspěchem klienta, když došlo k zastavení správního řízení, aniž by bylo konstatováno porušení zákona.

Podílel se na poskytování právního poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže významné mezinárodní IT společnosti v souvislosti s přípravou a nastavením podmínek selektivního distribučního systému.

Podílel se na poskytování právního poradenství významné podnikatelské skupině v souvislosti s projektem platformy na sdílení a analýzu dat zákazníků, a to to z hlediska jeho souladu s právem hospodářské soutěže.

Podílí se na poskytování komplexního právního poradenství významné české FinTech společnosti v souvislosti s jí provozovanou investiční platformou. V rámci této právní služby se podílel např. na analýze projektu z hlediska aplikovatelného regulatorního rámce (zejm. regulace v oblasti platebních služeb a podnikání na kapitálových trzích) a souvisejícího nastavení fungování investiční platformy, vč. zajištění komunikace s relevantními orgány dohledu (zejm. Českou národní bankou a Finančním analytickým úřadem), jakož i na přípravě kompletní smluvní dokumentace.

Podílí se na poskytování právního poradenství významnému poskytovateli IT služeb v souvislosti s unikátním projektem založeném na vývoji a využití API pro poskytování služeb tzv. třetích stran podle směrnice PSD2.

Poskytuje komplexní právní poradenství významnému poskytovateli služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů, a to zejména v souvislosti s dopady regulace v oblasti platebních služeb. V rámci této právní služby se podílel např. na analýze produktů z hlediska aplikovatelného regulatorního rámce, právní podpoře v souvislosti se získáním relevantního povolení k poskytování regulovaných služeb (vč. otázky možné pasportizace povolení), komunikaci s relevantními orgány dohledu (zejm. Českou národní bankou), jakož i na přípravě smluvní dokumentace.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Koncipient (07/2017 – současnost)
  • Právní asistent (03/2015 – 06/2017)

Společnost: Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
Pozice: Právní asistent
Období: 09/2013 – 11/2014

Společnost: AK GÜRLICH & Co.
Pozice: Právní asistent
Období: 07/2014 – 10/2014

Společnost: AK JUDr. Roman Schneider
Pozice: Právní asistent
Období: 03/2013 – 06/2013