Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal
  • halfar@rowan.legal

František Halfar je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a současně studentem posledního ročníku doktorského studia v oboru Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

František se v rámci týmu ROWAN LEGAL zaměřuje na řešení sporů před soudy i orgány veřejné správy, především však v civilním soudním a rozhodčím řízení.

Úskalí použití principu iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, červen 2019.

Economic Transformation and its Impact on Economic Crimes in the Czech Republic. In: Bělohlávek, A. J.; Czarnecki, P. Privatization, Banking and Cross-Border Insolvency, Haag: Lex Lata, 2015.

Zacházení s rozhodným právem a vyhlídky pro unifikaci. In: Days of Law 2014, Masaryk University, Faculty of Law, leden 2015.

Honourable Mention for the Best Speaker, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Vis East Moot, Hong Kong (04/2014)

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy University, Brno
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulta University Karlovy, Praha
Obor studia: Právo a právní věda (09/2015 – současnost)

Škola: Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Universidade Catolica Portuguesa, Porto
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokátní koncipient
Období: 07/2019 – současnost

Společnost: Advokátní kancelář Bělohlávek
Pozice: Advokátní koncipient
Období: 09//2014 – 12/2015