Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal
  • coufalova@rowan.legal

Linda Coufalová se v rámci týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL specializuje na trestní právo ve všech fázích trestního řízení včetně trestní odpovědnosti právnických osob a prevence předcházení páchání trestné činnosti, spočívající ve vyhodnocování rizik a příprav compliance programů.

Linda se dále věnuje civilní sporné agendě se zaměřením zejména na obchodně-právní vztahy, problematiku náhrady škody, nekalou soutěž a práva k nemovitostem. V oblasti civilní agendy se taktéž věnuje právu rodinnému, zejména rozvodům, majetkovým právům a úpravy poměrů k dětem.

Linda se dále věnuje problematice práva na svobodný přístup k informacím. V neposlední řadě také alternativnímu řešení sporů, zejména mediaci.

Během svého působení v ROWAN LEGAL se Linda věnovala poskytování právních služeb v oblasti sporů pro významné klienty z oblastí telekomunikací či veřejného sektoru.

Vzdělání

Škola: Západočeská univerzita v Plzni
Obor: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice:

  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (07/2019 – současnost)
  • Paralegal (01/2018 – 07/2019)