Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal
  • boros@rowan.legal

Martin Boroš je v rámci ROWAN LEGAL člen týmu, který se věnuje právu informačních technologií, ochrany osobních údajů, právu duševního vlastnictví, obchodnímu právu, právu provozování vodovodů a kanalizací nebo finančnímu právu.

V rámci práva informačních technologií se věnuje zejména oblasti ochrany osobních údajů, ePrivacy, kybernetické bezpečnosti právním aspektům open source nebo umělé inteligenci. Kromě toho se podílí i na rozvoji znalostí a činností kanceláře v nových oblastech, např.: právních aspektů e-sports nebo informačního modelování staveb (BIM). Podílel se i na projektech nastavování nové korporátní struktury a přípravy související smluvní agendy, zajištění podmínek pro využívání elektronických peněz nebo na nastavení smluvního fungování v oblasti provozování vodohospodářského majetku.

Martin absolvoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity a má praktické zkušenosti i ze svého předchozího působení v IT společnostech. Martin se dále podílí na tvorbě marketingové strategie ROWAN LEGAL v oblastech, kterým se věnuje v rámci své činnosti, včetně publikování odborných článků.

V rámci projektu pro přední českou energetickou společnost se podílel na implementaci požadavků GDPR do procesů této společnosti, včetně poskytování konzultací a přípravy vzorové dokumentace pokrývající oblasti vztahů se zákazníky, zaměstnanci nebo jinými osobami. Této společnosti dále poskytuje průběžné poradenství.

V rámci projektu pro významný český státní podnik se podílí na implementaci požadavků GDPR do procesů této společnosti, včetně přípravy sady interní i externí dokumentace. Tomuto projektu se věnuje i v současné době.

V rámci projektu pro významného vlastníka a provozovatele vodovodů a kanalizací se podílí na revizi stávající smlouvy upravující využívání vodohospodářského majetku a revizi další související dokumentace. Kromě toho se podílí na projektu posuzujícího nakládání s kaly v důsledku zpřísnění legislativních požadavků. Těmto projektům se věnuje i v současné době.

Podílel se na právním poradenství v oblasti ochrany software pro českou vývojářskou společnost, včetně ad hoc dotazů v oblasti licenčních podmínek užívání tohoto software (2019).

Podílel se na posouzení a právním poradenství pro jednoho z největších poskytovatelů telekomunikačních služeb v souvislosti se správou utajovaných informací a možností nakládání s těmito informacemi (2018).

Podílel se na právní poradenství ohledně požadavků kladených legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti v případě významného samosprávního orgánu (2018).

Podílel se na přípravě BIM protokolu do smlouvy o dílo v případě veřejné zakázky na rekonstrukci budov významného českého veřejného zadavatele (2019).

Titul: Jak bezpečně používat open source software (spoluautor)
Vydavatel: Právní rádce č. 7-8
Datum: 2019

Vzdělání

Škola: Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity v Brně

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice:

  • Koncipient (11/2017 – současnost)

Popis pracovní pozice: Poskytuje právní podporu specialistům ROWAN LEGAL zejména právu informačních technologií a obchodnímu právu