Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal
 • mezensky@rowan.legal

Martin Mezenský je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Martin se v rámci týmu ROWAN LEGAL zaměřuje především na agendu civilních a správních sporů před soudy i orgány veřejné správy, rozhodčích řízení či problematiky svobodného přístupu k informacím a aplikace práva Evropské unie.

 • účast na zastupování klienta před Soudním dvorem Evropské unie v řízení o předběžné otázce z oblasti přímých daní a svobody usazování
 • účast na zastupování klienta v řízeních o zrušení rozhodčího nálezu na částku 11 milionů EUR
 • účast na zastupování klienta před v řízeních před správními soudy na úseku odpadového hospodářství
 • účast na zastupování klienta v řízeních před Národním akreditačním úřadem
 • účast na zastupování klienta v řízení o rozkladu před Českým telekomunikačním úřadem
 • účast na zastupování klienta v řízení před správním soudem o správněprávních apektech odvolání vedoucího úředníka z funkce
 • účast na sjednání dohody o narovnání z regresních nároků vyvstalých z rozhodnutí správních orgánů na úseku zemědělství
 • účast na zastupování klienta v řízení o nekalosoutěžní žalobě

Cena evropského občana Evropského parlamentu 2018 pro projekt Pražský studentský summit, jehož byl v letech 2012 až 2016 organizátorem

Cena Krajského úřadu Moravskoslezského kraje „Nejúspěšnější student Moravskoslezského kraje za rok 2011“

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta University Karlovy (2019)
Obor studia: Mezinárodní právo veřejné (JUDr.)

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno (2018)
Obor studia: Právo a právní věda (Mgr.)

Škola: Université du Luxembourg (2017)
Obor studia: Právo a právní věda (Erasmus+)

Škola: Universidad de Costa Rica (2016)
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

 • Koncipient (09/2018 – současnost)
 • Paralegal (08/2017 – 12/2016)

Společnost: Asociace pro mezinárodní otázky
Pozice: Koordinátor vzdělávacích projektů (05/2012 – 04/2016)